Seneste nyhedsbrev | 2017 #04

Fire bankaktier giver godt udbytteår for seks fonde

Årets sæson for bankregnskaber lover godt for flere uddelende fonde, som står til at hente store udbytter fra deres historisk betingede beholdninger af bankaktier. Dividenden fra Jutlander Bank genstarter lokale uddelinger fra Fonden for Sparekassen Himmerland, som nu har rejst sig efter finanskrisen. Og BRF Fonden kan med samtykke fra generalforsamlingen i Jyske Bank se frem til 125 mio. kr. til at kickstarte fondens nye uddelingsstrategi, som ventes offentliggjort i løbet af foråret.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive erstatningsansvarlig for fondens ledelsesfejl

I går – onsdag den 22. februar - offentliggjorde Erhvervsstyrelsen sin endelige afgørelse i sagen om bestyrelsesansvar i forbindelse med den erhvervsdrivende fond, Fonden Wonderful Copenhagens engagement i DRs afholdelse af Eurovision Song Contest i 2014. Styrelsen fastholdt blandt andet, at den tidligere bestyrelsesformand har handlet ansvarspådragende ved at lade fonden dække dele af underskuddet hos DR. Sagen understreger vigtigheden af, at det enkelte bestyrelsesmedlem er bevidst om sit ansvar og opgaver, og har et indgående kendskab til de nye regler på området, påpeger erhvervsjuridisk rådgiver Martin Poulsen. Han gennemgår her kort de nærmere regler for fondsbestyrelsens ansvar.

3 ud af 4 stemte digitalt ved Trygfondens valg

Tryghedsgruppens valg til repræsentantskabet i Region Syddanmark er afsluttet med en stemmeprocent på 8,3. Heraf valgte 73 procent at stemme digitalt. Peter Gæmelke var blandt de genvalgte, mens forhenværende bestyrelsesmedlem Jens Iwer Pedersen ikke opnåede valg.

Morten Hesseldahl nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse

Direktøren for Det Kgl. Teater, Morten Hesseldahl, bliver nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse.

Plastic Change modtager Bodil Pedersen Fondens natur- og miljøpris

”Plastic Change tildeles prisen for deres store engagement og ihærdige indsats for oplysning og formidling om plastikforurening. Plastic Change gør en forskel og giver...

Færre julemærker, men flere julemærkevenner støtter udsatte børn

På trods af digitaliserede julemærker faldt juleomsætningen med en mio. kr. Omsætningen er faldet med 13 mio. kr. siden 2003. Men Julemærkefonden får til gengæld opbakning fra julemærkevenner, der ønsker at støtte indsatsen for udsatte børn og driften af de fire julemærkehjem.

Abonnér

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve