Seneste nyhedsbrev | 2017 #12

Allendelille Fredskov

Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.

Carlsbergfondet underskriver protest mod Ungarns regering

Formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher har sammen med over 80 med­lem­mer af The European Foundation Centre (EFC) underskrevet et åbent brev, som i skarpe vendinger kritiserer den ungarske regering for at undertrykke og diskriminere det ungarske civilsamfund. I en fælles erklæring udtaler fondene deres støtte til The Central European University og ngo’er, der modtager penge fra udenlandske fonde og donorer. De ni øvrige danske EFC-medlemmer har valgt ikke at underskrive den usædvanlige protest.

Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.

Fra international storpolitik til lokal uddelingspolitik – europæisk fondskonference

Paroler og overskrifter under EFCs 28. årskonference bar præg af en fondssektor, der mobiliserer sig imod tidens nationalistiske strømninger. Og mod regeringer der undertrykker civilsamfundet. Alligevel var det fortsat erfaringsudveksling, fondsstyring og samarbejde på uddelingsområderne, som trak mange af deltagerne til konferencen. ”Der er mange gode break-outs og sessioner, hvor man kan få noget med hjem omkring udvikling af medborgerskab i bysamfund og om samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i lokal- og bymiljøer," siger direktør i FrederiksbergFonden, Martin Dahl.

Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

Nordiske fonde vil diskutere forholdet til velfærdsstaten på netværksmøde

Er nordiske velfærdsstater under udvikling eller afvikling? Og hvordan skal fondene forholde sig til de globale udfordringer, der sætter velfærdsstaten under pres? Det er blandt de centrale emner som bliver diskuteret, når det fjerde netværksmøde for nordiske fonde afholdes i København i slutningen af oktober. Blandt oplægsholderne er Mogens Lykketoft og Olafur Eliasson.

Forskerudvalg i Villum Fonden trumfer anonyme ansøgninger

Villum Fonden har afprøvet en ny metode til udvælgelse af forskningsprojekter. Fondens internationale fagudvalg har bedømt anonyme ansøgninger, og hver sagkyndig har fået lov at trumfe et favorit-eksperiment igennem.

Abonnér

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve