Naturfond vil skabe folkeligt engagement via indsamling

Den Danske Naturfond har i 2017 taget et nyt redskab i brug for at engagere naturens interessenter i fondens filantropiske arbejde. Fonden lancerer sig som indsamlende or­ga­nisation og skal rejse penge fra borgere, virksomheder og fonde. Fonden henter viden og inspiration via sit medlemskab i ISOBRO.

Naturmødet 2016 (foto: Carl Hansen)
Naturmødet 2016 (foto: Carl Hansen)

 
Den Danske Naturfond skal være folkelig og sikre bred opbakning til arbejdet med at beskytte og genoprette naturen. Det er en af ambitionerne med den godt to år gamle fond, som i 2017 udfolder sit strategiske mål om at rejse kapital fra en bred kreds af interessenter, herunder andre fonde, virksomheder og medborgere.

”Vi skal også være en indsamlende organisation, der er godkendt til at modtage donationer og arv med fradrag og uden boafgift. Det er et arbejde vi først lige er ved at starte på,” siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

I februar ansatte fonden to nye medarbejdere, der skal udvikle og styrke fondens arbejde med funding og partnerskaber. De to fundraisere skal desuden være med til at udvikle en række aktiviteter, som sætter fonden i stand til at blive godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver som en almenvelgørende eller almennyttig forening eller fond.

For at opnå godkendelse hos Skat skal fonden blandt andet kunne dokumentere at have mindst 100 gavegivere eller donorer om året.

Den Danske Naturfond får også mulighed for at modtage testamentarisk arv uden boafgift fra folk som ønsker, at deres efterladte værdier skal bruges i arbejdet på at give fremtidige gene­rationer adgang til rig natur:

”Vi har allerede fået de første 3-4 henvendelser om at blive skrevet ind i testamenter eller testamentariske gaver. Det synes vi er positivt, at det allerede er sket, uden at vi har gjort en aktiv indsats for det endnu,” siger Flemming Nielsen.

Den Danske Naturfond er stiftet af den danske stat, Villum Fonden og Aage V. Jensens Natur­fond med en samlet kapital på 875 mio. kr. Derudover betaler staten et årligt driftstilskud på 49 mio. kr., som sikrer, at alle fondens øvrige midler, herunder indsamlinger, donationer, gaver og arv, alene går til naturprojekter.

Fonden arbejder både via klassiske ansøgningsdrevne uddelinger inden for strategiske ind­sats­områder og gennem samarbejde og partnerskaber. Eksempelvis med kommuner omkring de områder, hvor fonden opkøber land med henblik på at beskytte og genoprette natur.

Dermed er indsamlingsområdet et ekstra redskab i den filantropiske værktøjskasse, som des­uden skal styrke den folkelige forankring af fondens projekter og sikre bred tilslutning til de konkrete projekter og lokale initiativer.

Kombinationen af at være uddelende fond og indsamlende organisation kendes fra mange andre velgørende og almennyttige organisationer. Og her kan Den Danske Naturfond hente inspiration og knowhow hos indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO.

”Vi er medlem af ISOBRO, fordi det er i den forening at videnopsamling, netværk og er­far­ings­udveksling foregår. Den Danske Naturfond er jo en ny organisation, så vi skal have mulighed for at suge viden til os og få inspiration fra nogle af de organisationer, som har været i den indsamlende branche i mange år,” siger Flemming Nielsen.