Nordiske fonde vil diskutere forholdet til velfærdsstaten på netværksmøde

Er nordiske velfærdsstater under udvikling eller afvikling? Og hvordan skal fondene for­holde sig til de globale udfordringer, der sætter velfærdsstaten under pres? Det er blandt de centrale emner som bliver diskuteret, når det fjerde netværksmøde for nor­diske fonde afholdes i København i slutningen af oktober. Blandt oplægsholderne er Mogens Lykke­toft og Olafur Eliasson.

Nordic Network Meeting 2017

De nordiske fonde har en særlig fælles baggrund, som adskiller dem fra både amerikanske og andre europæiske fonde – nemlig velfærdsstaten. Og netop fondens forhold til velfærdsstaten er omdrejningspunktet for efterårets Nordic Foundation Network Meeting, som finder sted i København den 26.-27. oktober 2017.

Med de nordiske fondes forhold til velfærdsstaten som udgangspunkt, inviteres deltagerne til at diskutere spørgsmål som: Hvilke udfordringer og muligheder vil fondsverdenen stå overfor i de kommende år? Hvordan skal fondene forholde sig til de globale udfordringer, der sætter vel­færdsstaten under pres – som for eksempel klimaforandringer, teknologi og flygtninge. Hvilken rolle kan fondene spille i forhold til staten, den offentlige og private sektor og civil­samfundet? Og hvilken rolle spiller kunst og kultur i den særlige nordiske kontekst?

På netværksmødets første dag bliver temaet behandlet fra forskellige vinkler gennem oplæg fra en forsker, en politiker og en fondsdirektør. Torben M. Andersen, der er professor i øko­nomi på Aarhus Universitet og tidligere formand for vel­færdskommissionen, fortæller om den nordiske velfærdsmodel og de offentlige finanser set i et fællesnordisk perspektiv. Forhen­væ­rende udenrigs-, finans- og skatteminister samt tidligere formand for FN’s general­for­sam­ling, Mogens Lykketoft giver sine bud på, hvordan nordiske fonde kan arbejde med væsent­lige globale mål i deres respektive lande. Fondenes eget perspektiv bliver repræ­sen­teret i et oplæg af direktøren for Riksbankens Jubilæumsfond, Göran Blomqvist.

Efterårets netværksmøde er arrangeret af Cultiva fra Norge, Kaute-fonden fra Finland, Riks­bankens Jubilæumsfond fra Sverige samt Velux Fonden, Realdania, Nordea-fonden, Novo Nordisk Fonden og Bikubenfonden fra Danmark. Arrangørerne afholder på netværksmødets anden dag forskellige workshops, hvor deltagerne inviteres til at diskutere emner – som for eksempel fondenes rolle i partnerskaber på tværs af sektorer i bekæmpelsen af ensomhed. Eller hvordan de nordiske forskningsfonde bidrager til løsningen af velfærdssamfundets eksisterende og fremtidige udfordringer, og hvordan de ser deres egen rolle i forsk­nings­ver­denens økosystem, som støttes af både private og offentlige fonde.

På det seneste netværksmøde i Stockholm deltog repræsentanter fra mere end 50 nordiske fonde – herunder 22 repræsentanter fra 13 danske fonde.

Programmet kan læses på arrangementets hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig. Indtil den 30. juni er der et særligt “early bird”-tilbud, oplyser arrangørerne.