DI udpeger Jesper Møller til bestyrelsen i KFI Erhvervsdrivende Fond

Den tidligere formand for DI, Jesper Møller, er udpeget til bestyrelsen i KFI Erhvervs­drivende Fond i stedet for direktør Michael Holm Johansen.

Direktør Michael Holm Johansen har efter godt fire år i bestyrelsen som næstformand ikke ønsket ordinært at blive genudpeget af Dansk Industri (DI). På den baggrund har DI udpeget direktør Jesper Møller for en 4-årig periode. Det skriver KFI Erhvervsdrivende Fond i en pressemeddelelse.

Jesper Møller er tidligere formand for Dansk Industri og har blandt andet været adm. direktør i Toms Gruppen.

”Vi glæder os til samarbejdet med Jesper Møller, der har særlige kompetencer indenfor ledel­se, markedsføring og salg af dagligvarer. Samtidig vil jeg gerne takke Michael Holm Johansen for hans bidrag til den positive udvikling, KFI har gennemgået i hans tid i bestyrelsen,” siger formand for KFI Erhvervsdrivende Fond, adm. direktør Bo Rygaard.

Michael Holm Hansen har dog indvilget i at fortsætte som KFI’s repræsentant i Dagrofas bestyrelse indtil videre.

Købmand Lisbeth Dalgaard er af De Samvirkende Købmænd (DSK) blevet genudpeget for en 2-årig periode. Ved konstitueringen blev adm. direktør Bo Rygaard genvalgt som formand og adm. direktør Michael Christiansen valgt som næstformand, skriver fonden i pressemeddelelsen.

Uddeler for 100 mio. kr.

KFI Erhvervsdrivende Fond kan samtidig berette om et historisk højt resultat på den primære drift i 2016. Fonden ønsker at kanalisere flest mulige penge ud til de frie, danske købmænd og i 2016 blev det til næsten 100 millioner kroner i uddelinger – en stigning på 65 pct. i forhold til året før.

”Købmændene fik 72,5 millioner kroner som tilskud til modernisering, ombygning, finan­siering eller andet, der kan være med til at skabe et bæredygtigt grundlag for driften i deres butikker. 26,7 millioner kroner blev givet til tværgående projekter, der gavner købmændene i bred forstand, f.eks. teknologi, uddannelse eller andre formål, hvor vi afholder udgifter, som købmændene ellers selv skulle bære,” siger Jesper Loiborg, der er adm. direktør i KFI.

KFI Erhvervsdrivende Fond er den største uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandel: KFI ejer eller driver ca. 230 ejendomme med over 1.300 lejemål, og i halvdelen af ejendommene er der mindst ét lejemål med en dagligvarebutik. Desuden udbyder fonden finansielle løsninger, der er skræddersyet til frie danske købmænd, bl.a. udlån, kautioner, garantier og operationel leasing af driftsinventar.