Erhvervsstyrelsen i problematisk dobbeltrolle med Realdania

Efter sidste folketingsvalg er Erhvervsstyrelsen havnet i en problematisk dobbeltrolle i forhold til Realdania. Styrelsen har som myndighed pligt til at føre legalitetstilsyn med Realdania. Samtidig er Erhvervsstyrelsen indtrådt i en tre-årig partnerskabsaftale med Realdania i landdistriktsprojektet, På Forkant. Erhvervsstyrelsen står nu med et inhabilitets­problem, mener forvaltningsretseksperter. Det erkender ledelsen i styrelsen, der forsøger at hindre problemet ved at spalte dobbeltrollen mellem to vicedirektører.

Trygfonden i demokratisk sanering

Trygfonden og Tryghedsgruppen vil med en ny medlemsstrategi forbedre ejer-demokratiet i Tryg-koncernen. Blandt andet gennem oplysning, borgermøder og involvering i de regionale råd. Men flere repræsentanter vil med den nye strategi sikre maksimal kundeinddragelse. De vil arbejde for, at medlemmerne i den kundeejede Trygfamilie får reel indflydelse og medbestemmelse over driften i både Tryg Forsikring og i Trygfonden. I første omgang udvides Trygfondens bevillingsudvalg med tre kundevalgte repræsentanter.

Kandidater til Trygfonden i Syddanmark kan stille op nu

Trygs kunder i Syddanmark kan nu melde sig som kandidater til årets repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen. Der skal vælges 15 medlemmer, som også får direkte indflydelse på Trygfondens regionale uddelinger.

Realdania overvejer større klima-ansvar for investeringer

De medlemsbaserede filantropiske organisationer, Realdania og Tryghedsgruppen har begge vandtætte skotter mellem formueinvesteringerne og de filantropiske formål. I alt er 14 mia. kr. investeret i traditionelle aktieporteføljer uden restriktioner på fossile aktier. Men i Realdania er klima en væsentlig del af det filantropiske arbejde, og ifølge Trygfondens målinger er klimatruslen årsag til en voksende bekymring i befolkningen. Realdanias ledelse barsler nu med et skærpet samfundsansvar, og ender sandsynligvis med en aktiv ’engagement’-tilgang til investeringerne. Derudover indfører Realdania åbenhed om aktielister.

Gæmelke aflyser medlems-indflydelse i Foreningen Nordea Liv & Pension

Medlemmerne i Foreningen NLP får alligevel ikke mulighed for at komme med forslag til foreningens kommende almennyttige arbejde, som bestyrelsen ellers tidligere har annonceret. I stedet har bestyrelsen hyret et konsulentbureau, som har lavet et forslag til mulige indsatsområder. “Vi må respektere, at repræsentantskabet er valgt til at træffe de beslutninger,” siger formand Peter Gæmelke.

Kundedemokrati afgør om Trygfondens uddelinger skal stige til 700 mio.

De bonusudbetalinger, som ejerselskabet bag Trygfonden betaler til kunderne i Tryg A/S, bliver udvandet af præmiestigninger. Det viser en analyse af Tryg-koncernen fra SEB, som samtidig konkluderer, at Tryghedsgruppen fremover får 185 mio. kr. mere til bonusser. Men de penge kan alternativt lægges oven i Trygfondens uddelinger. Tryghedsgruppens formand ønsker ikke at tage stilling til, om pengene skal gå til fonden eller kunderne. ”Det bestemmer repræsentantskabet,” siger Jørgen Huno Rasmussen.

Østifterne spaltes for at øge uddelingerne

Foreningen Østifternes milliardformue skal udskilles i en selvstændig almennyttig forening. Østifterne er medejer af Nykredit-koncernen og spaltningen sker for at undgå lagerbeskatning på Nykredit-aktierne, når Nykredit bliver børsnoteret. Østifterne forventer at øge uddelingerne markant fra det nuværende niveau på seks til ti mio. kr. om året.

Filantropisk konference: Flygtningekrise ansporer til samarbejde og alliancer

Flygtningekrisen er en af de globale udfordringer, som er på dagsordenen når European Foundation Centre i slutningen af denne uge afholder deres årlige møde og konference i Amsterdam under titlen ’Imagining and Investing in our Future’. Realdania har de sidste seks år siddet i EFCs styrelsesråd. ”Realdanias og mit fokus har været, at EFC skal være en stærk netværksorganisation”, siger direktør Jesper Nygård.

Huno vil arbejde på bedre governance

Lundbeckfondens formand, Jørgen Huno Rasmussen, er genvalgt til formandsposten i bestyrelsen for TrygFonden. Huno har de seneste år kæmpet for at bevare TrygFondens uddelingsniveau. I sin sidste periode vil han løse et udestående governance-problem.

Gæmelke i spidsen for TrygFondens søster

Forhenværende præsident for Landsbrugsrådet, Peter Gæmelke, er valgt til bestyrelsesformand i Foreningen Nordea Liv & Pension, som i dag blev stiftet med de 8 milliarder kr., som er udspaltet fra TrygFondens formue.