Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde – status

Det skal være attraktivt at overdrage en virksomhed fra ejeren til en erhvervsdrivende fond. Det har skiftende regeringer været enige om de seneste tre år, men de forskellige planer er hidtil strandet. Med det nye regeringsgrundlag har trekløverregeringen truffet principbeslutning om en model, der inden år 2025 skal gøre det skattefrit at virksomhedsoverdrage til en fond. Men en ny overdragelsesafgift i overgangsperioden synes samtidig at være på tegnebrættet, selvom der ved et nabotjek kan konstateres, at det allerede i dag er muligt at overdrage en virksomhed til en fond uden afgift i såvel Norge som Sverige. Ekspert i fondsret Martin Poulsen, gennemgår her status for planerne om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde.