Simon Strange (S) kræver beklagelse af kommunen i Wonderful Copenhagen-sagen

Medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation, Simon Strange (S), kræver nu en beklagelse fra økonomiforvaltningen for dårlig rådgivning. Kommunens retningslinjer om instruktion flugter ikke med fondslovgivningen, siger fondsretsekspert. Nu vil kommunen analysere forvaltningens praksis og gennemgå retningslinjerne på baggrund af Erhvervsstyrelsens kritik.

Københavns Kommune overvejer konsekvenser af Wonderful Copenhagen-afgørelse

Københavns Kommune overvejer i øjeblikket de mulige konsekvenser af, at Erhvervs­styrelsen i sidste uge kritiserede et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem for at have underlagt sig instruktioner fra forvaltningens embedsmænd forud for bestyrelsesmøder i Fonden Wonderful Copenhagen. Hovedpersonen, medlem af borgerrepræsentationen, Simon Strange (S), ønsker endnu ikke at oplyse om han indklager afgørelsen til Erhvervsankenævnet. Sagen åbner en generel diskussion om den rådgivning kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager fra forvaltningerne.

Usikkerhed om pålideligheden af fondsoplysninger i cvr-registret

Selvom en ikke-erhvervsdrivende fond står opført som en aktiv og levende fond i cvr-registret, er det slet ikke sikkert, at den stadig eksisterer. Det viser en aktuel sag, hvor syv ud af 35 tilsyneladende aktive fonde har været nedlagt i flere år. Det er usikkert, hvor mange af de 8.000 aktive fonde i cvr-systemet, der reelt findes, forklarer fonds­myndig­heden. Justitsministeren bør nu sikre troværdige rammer om fondene og etablere et ordentligt fondsregister, mener to fondseksperter.

Regionsformand: Fonde kan give mere sundhed, men ikke større anlægsbudgetter

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) ser positivt på de private fondes engagement i sundhedssektoren og vil gerne have flere fondsmidler. Men støtten til bygge- og anlægsprojekter på hospitalerne er ikke i sig selv en løsning til at øge regionernes budgetter, siger han.

Enhedslisten frygter blinde vinkler i fondenes uddelinger til det offentlige

De filantropiske fonde støtter velvilligt stat, regioner og kommuner. Det er positivt, men samtidig er der fare for, at fondene får for stor indflydelse på prioriteringer i kommunerne og sundhedsvæsenet. Det mener Enhedslistens skatte- og retsordfører, Rune Lund (MF).

Mads Lebech: Fondene gør den offentlige sektor mindre eksperimenterende

Når fonde tager samfundsansvar på den offentlige sektors domæner risikerer de både at træde de folkevalgte over tæerne og at det offentlige trækker sig og bliver mindre eksperimenterende. ”Men jeg mener, at fondene skal gøre det alligevel. Det ligger i ånden ved at være almennyttig og uddelende," siger administrerende direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

KBHs sundhedsborgmester: Vi bør sige nej til Augustinus Fondens donationer

Augustinus Fondens tobaksselskaber blev i sidste uge ekskluderet fra Københavns Kommunes investeringsportefølje af økonomiudvalget. Det er ikke længe siden, at kommunens kulturudvalg modtog en ny stor donation fra fonden. Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) mener, at kommunen fremover bør være principfast: ”Står det til mig, så skal Københavns Kommune fremadrettet sige nej til midler, der direkte kommer fra de industrier, vi ikke vil investere i,” siger hun.

Embedsmænd i Skive danner netværk for at trække fondskroner til budgetterne

Der er et stort potentiale for at skaffe flere eksterne midler til kommunen, mener flere medarbejdere i Skive Kommune, som beskæftiger sig med fundraising. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde var med da embedsfolk på tværs af forvaltningerne en dag i august tog initiativ til et nyt fundraising-netværk, som skal styrke kommunens videndeling og koordinering af ansøgninger til private og offentlige fondsmidler.

Flere kommuner går strategisk til fondene

Flere kommuner arbejder nu med strategier for fundraising, som er forankret på ledelsesniveau, og kommunale embedsfolk bliver i stigende grad sendt på kurser og uddannelse i fundraising-metieren. I Aalborg kommune vedtog byrådet for nylig en strategi, som indebærer aktiv politisk lobbyarbejde i forhold til de landsdækkende fonde og de større lokale fonde.

Fondsbranchen repræsenteret på Røddingmøde

Seks fonde med fokus på kunst og museer deltager på kulturminister Bertel Haarders Røddingmøde den 16.–17. august. Kulturministeren har inviteret til debat om prioritering af de offentlige midler i kulturpolitikken.