BRFfonden vil bygge fire nye kollegier

BRFfonden er nu tre år efter Jyske Bank-fusionen klar med hovedlinjerne i sin nye strategi. Fra næste år vil fonden begynde at bygge kollegier til unge under uddannelse indenfor byggeriets håndværksfag. Først skal bestyrelsen dog færdiggøre processen med at validere sin nye strategi. Derudover skal den finde et nyt egnet bestyrelsesmedlem.

Lauritzen Fonden på den store velfærdsklinge

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har mødt souschef i Lauritzen Fonden, Kathrine Geisler Madsen, til et interview om fondens strategiproces set fra ‘maskinrummet’. Hun er den første deltager i en interview-stafet, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Med tre spørgsmål sender Kathrine Geisler Madsen stafetten videre til en person i fondsbranchen, som for hende ’personificerer lysten og evnen til at dele viden og samarbejde på tværs mellem fondene’.

Nordea-fonden åbner årets pulje til lokale foreninger

Nordea-fonden inviterer lokale foreninger i hele landet til at søge støtte til projekter, der kan styrke fællesskabet i lokalmiljøet.

KU: Ny fossilfri investerings­politik får ikke konsekvenser for fundraising

I sidste måned besluttede bestyrelsen på Københavns Universitet at forbyde aktie­investeringer i kul-, og olie- og gasselskaber. Nu slår ledelsen fast, at beslutningen ikke får konsekvenser for universitetets øvrige finansieringskilder, hvis pengene kommer fra olieindustrien. ”Det er to adskilte problemstillinger – vi er rigtig glade for A.P. Møller Fondens donationer, og vi vurderer heller ikke om vores offentlige støtte kommer fra statens indtægter på Nordsøolien,” siger vicedirektør på Københavns Universitet.

Velux Fonden støtter kommuners indsats overfor udsatte børnefamilier

Med et nyt call inviterer Velux Fonden nu kommuner og ngo’er til i fællesskab at udvikle metoder til indsatser over for socialt udsatte børnefamilier. Fonden har afsat op til 20 mio. kr. til den nye pulje, som skal få myndigheder og civilsamfundsorganisationer til at samarbejde om bedre hjælp til familier med sociale problemer.

KBHs sundhedsborgmester: Vi bør sige nej til Augustinus Fondens donationer

Augustinus Fondens tobaksselskaber blev i sidste uge ekskluderet fra Københavns Kommunes investeringsportefølje af økonomiudvalget. Det er ikke længe siden, at kommunens kulturudvalg modtog en ny stor donation fra fonden. Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) mener, at kommunen fremover bør være principfast: ”Står det til mig, så skal Københavns Kommune fremadrettet sige nej til midler, der direkte kommer fra de industrier, vi ikke vil investere i,” siger hun.

Lokale og Anlægsfonden er statens åbne fondspartner i landdistrikterne

Uddelinger fra Lokale og Anlægsfonden er ikke bare donationer til projekter med god illustrationseffekt. En uddeling fra fonden er samtidig en forvaltningsmæssig afgørelse, som er underlagt fuld offentlighed. Det kan være en udfordring for samarbejdet med andre fonde og partnere – ofte i landets yderområder. Til gengæld kan de forvente stor saglighed og høje kvalitetskrav i projekterne.

Klimaforslag fra hele verden strømmer ind til KR Foundations nye call

Fondsbranchens klima-hardliner, KR Foundation, tager nu også blødere metoder i brug i indsatsen for at fjerne årsagerne til klimaforandringerne. Med et nyt program og et nyt call støtter fonden projekter, som kan bidrage til at ændre forbruger­adfærd eller skabe nye incitamentsstrukturer. ”Mit indtryk er, at vi med det nye program om bære­dygtig adfærd har ramt noget, hvor der virkelig er efterspørgsel efter støtte til at få sat initiativer i gang,” siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Velux Fonden støtter kortlægning af den humanistiske forsknings effekt og værdi

Velux Fonden støtter et nyt forskningsprojekt, som skal give en bedre forståelse af den humanistiske forsknings værdi og effekt. Forskningsprojektet er samtidig et opgør med de traditionelle, kvantitative mål for videnskabelig produktion, som forskerne bag projektet ikke mener er særligt godt egnede til at evaluere forskningens samfundsmæssige værdi.

Bikubenfonden dropper kulturhistorie og øger kunststøtten

Bikubenfonden har over sommeren skærpet sin uddelingsstrategi og vil fremover ikke længere støtte kulturhistoriske projekter. Til gengæld øger fonden sit fokus på kunst. Strategiændringen er allerede omsat til handling, for fonden har netop åbnet for idéer til Udstillingsprisen Vision 2017 på tre mio. kr., som fremover alene kan gå til forslag med afsæt i kunsthistorien.