Færre julemærker, men flere julemærkevenner støtter udsatte børn

På trods af digitaliserede julemærker faldt juleomsætningen med en mio. kr. Omsætningen er faldet med 13 mio. kr. siden 2003. Men Julemærkefonden får til gengæld opbakning fra julemærkevenner, der ønsker at støtte indsatsen for udsatte børn og driften af de fire julemærkehjem.

Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune i partnerskab mod børnefattigdom

Lauritzen Fonden indgår tæt samarbejde med Esbjerg Kommune om en række projekter, som skal give fattige børn bedre muligheder for et godt liv som aktive samfundsborgere.

OAK Foundation Denmark bruger grønlandsnetværket som løftestang til effekt

OAK Foundation Denmark er ikke stor tilhænger af målingskulturen. I stedet prioriterer fonden at holde omkostningerne nede og træde til der, hvor den enkelte socialt udsatte kan få en håndsrækning til et bedre liv. Den strategi er i praksis den samme i Grønland, men her er det sværere at navigere på grund af den geografiske afstand. Derfor var fonden medstifter af fondenes grønlandsnetværk og opnår eksempelvis resultater via støtte til Mary Fondens engagement i Grønland.

Velux Fonden støtter kommuners indsats overfor udsatte børnefamilier

Med et nyt call inviterer Velux Fonden nu kommuner og ngo’er til i fællesskab at udvikle metoder til indsatser over for socialt udsatte børnefamilier. Fonden har afsat op til 20 mio. kr. til den nye pulje, som skal få myndigheder og civilsamfundsorganisationer til at samarbejde om bedre hjælp til familier med sociale problemer.

Grønland får ny status i Bikubenfondens strategi

Med Bikubenfondens nye skærpede strategi er Grønland ikke længere et særligt programområde, men derimod en integreret del af fondens indsats for unge på kanten af sam­fundet. Men de geografiske og kulturelle afstande giver særlige udfordringer som for­stærkes af, at Grønland også har færre fundraising ressourcer. Derfor bruger Bikuben­fonden flere kanaler til af få viden om potentielle projekter. En af dem er fondenes grønlandsnetværk.

Velux Fonden og kommuner evaluerer bæredygtige skoler på dialogmøder

Nyt initiativ faciliteret af Velux Fonden og Villum Fonden styrker videndeling, gensidig inspiration og dialog mellem kommunale embedsmænd i to projekter, der skal støtte bæredygtig grøn udvikling med fokus på folkeskolen. Dialogmøderne, der bliver afholdt i sidste og denne uge, er et evaluerende eksperiment på tværs af både fonde, projekter og kommuner.

Hospitalsklovne er blevet mindre afhængige af fonde

Hospitalsklovnene stod for få år siden over for kraftige nedskæringer i aktiviteterne, fordi de havde gjort sig afhængige af store donationer fra en enkelt fond. Med en ny finansieringsmodel udgør fondsfinansieringen i dag kun en tredjedel. Men regionernes hospitalsbudgetter betaler stadig ikke for klovnenes ydelser.