Klimaforslag fra hele verden strømmer ind til KR Foundations nye call

Fondsbranchens klima-hardliner, KR Foundation, tager nu også blødere metoder i brug i indsatsen for at fjerne årsagerne til klimaforandringerne. Med et nyt program og et nyt call støtter fonden projekter, som kan bidrage til at ændre forbruger­adfærd eller skabe nye incitamentsstrukturer. ”Mit indtryk er, at vi med det nye program om bære­dygtig adfærd har ramt noget, hvor der virkelig er efterspørgsel efter støtte til at få sat initiativer i gang,” siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Bankernes invest-afdelinger sidestiller nu fossile aktier med våben, tobak og alkohol

CO2 er for alvor blevet en etisk faktor på linje med våben, tobak og alkohol. De tre største banker har for nylig lanceret aktieporteføljer, der i praksis er helt renset for kul-, olie- og gasselskaber, men med samme afkastmål. Også leverandører til oliebranchen ryger ud af de rene porteføljer for at tilfredsstille efterspørgslen fra især kommuner og pensionsselskaber. Men almennyttige fonde står ikke forrest i køen for at komme af med de sorte aktier.

Villum Fonden trækker formuen ind klimakampen

Filantropiske fondes formuer skal ikke udlede CO2. Det mener flere og flere fonde i USA og Europa, som derfor aflægger løfte om en fossilfri investeringsportefølje på divestinvest.org. Villum Fonden og Velux Fonden har også kastet deres 12 mia. kr. ind i kampen mod klimaforandringerne. Kul er stort set allerede ude af porteføljen, og nu går fondene direkte i dialog med selskaber som Exxon, Chevron og Shell. Den Danske Naturfond overvejer om dens klimaformål skal bakkes op af en fossilfri kapitalforvaltning.

Amerikansk miljøfond får pris for kreativ kommunikation

Global Greengrants Fund får den amerikanske fondsbranches kommunikationspris for sit strategiske arbejde med at koble kampen for kvinders rettigheder med klimakampen i udviklingslande. Kampagnen #WomenAndClimate lykkedes med at tiltrække kloge investeringer, der støtter begge formål samtidig.

KR Foundation: bankerne har medansvar for klimaproblemerne

Familien bag Velux-koncernen har skabt en pengestærk klimafond, der i sit første leveår har støttet en række ngo’er, som går hårdt efter bankerne. KR Foundation skal bidrage til at fjerne de grundliggende årsager til klimaforandringerne, som ligger i de økonomiske systemer. ”Klimaspørgsmålet kommer til at fylde mere og mere i den finansielle sektor," siger fondens bestyrelsesformand, Connie Hedegaard.

Velux-familiens nye fond går efter roden til klimaproblemerne

Et år efter stiftelsen har den nyeste fond i Velux-porteføljen markeret sig som en skarp og kritisk miljøforkæmper. KR Foundations donationspolitik går ikke af vejen for at støtte projekter, som aktivt kritiserer såvel staters, bankers og erhvervslivs engagement i olie- og kulindustrierne.