Tvivlsom rådgivning koster dyrt for danske fonde

En række danske fonde får tilsyneladende så dårlig rådgivning af deres bank, at de både går glip af afkast, men også betaler alt for meget i omkostninger. Meget tyder nemlig på, at bankerne først tager penge for uvildig rådgivning, men ender med at anbefale deres egne investeringsprodukter, som de derefter igen tjener penge på. ”Man må forvente at fondene selv sørger for, at bankerne ikke tilgodeser sig selv,” siger professor Carsten Tanggaard.

Danske Forvaltning: Blødere regler vil øge fondenes almennyttige uddelinger

Der er behov for at revidere reglerne om kapitalanbringelse i ikke-erhvervsdrivende fonde. Det mener landets største statsgodkendte, særlige bankafdeling for fondsformuer, Danske Forvaltning. Lempeligere investeringsregler vil nemlig øge fondenes samfundsgavnlige uddelinger. Fondsmyndigheden anerkender problemet, men der er ingen regelændringer på trapperne, oplyser Civilstyrelsen.

It-leverandør gør skarp entré på underdigitaliseret fondsmarked

It-virksomheden Formpipe udvider sit forretningsområde og satser nu også på fondsmarkedet, hvor virksomheden vil bruge sin erfaring som foretrukken leverandør af digitale tilskuds- og administrationssystemer til den offentlige sektor. ”Vi kan se, at fondene generelt er underdigitaliserede,” siger direktøren, som gør entré på fondsmarkedet med en kontrakt for Nordea-fonden.

Stor forskel på prisen for en uddelingskrone

Der er stor forskel på, hvor mange penge fondene bruger på at få uddelingerne til gode formål ud over rampen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne.

Ny åbenhed i fonde får Erhvervsstyrelsen til at ændre strategi for...

På to år har Erhvervsstyrelsen fordoblet antallet af stikprøvekontroller på fondene. Men med den nye fondslov har tilsynet fået flere oplysninger fra fondene. Den nye åbenhed skal bruges til at skabe flere resultater af tilsynsarbejdet, som fremover skal være mere målrettet.

Penge til hver tredje ansøgning

Der var udbetaling på godt en tredjedel af de knap 20.000 ansøgninger, som sidste år landede på bordene hos 11 fonde. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over de seneste tre års bevillinger. Stor spredning i bevillingsprocenterne afspejler blandt andet fondenes strategiske placering mellem ansøgningsdrevet filantropi og uddeling til fondsdrevne projekter og samarbejder.   

Elsass forstærker kommunalt samarbejde og øger uddelingerne

Med afsæt i en ny struktur og et nyt navn udvider Elsass Fonden sit samarbejde med kommuner og hospitaler, og ansætter flere fysio- og ergoterapeuter til at formidle viden om den spastiske sygdom, cerebral parese. Derudover har fonden relanceret sit website med et nyt online ansøgningssystem, der gør det lettere for folk med cerebral parese at søge fonden. Det betyder flere uddelinger.

Ny Sjællands-fond får 85 mio. i grundkapital

I næste uge træffer Sparekassen Sjællands repræsentantskab endelig beslutning om at omdanne sig til et aktieselskab. Der er lagt op til, at del af den herreløse kapital skal ligge i ny fond, som skal virke til fordel for foreninger og kultur i sparekassens område.