WoCo-sagen efterlader politisk governance-problem i kommunerne

I kølvandet på sagen om Fonden Wonderful Copenhagen ligger der nu en opgave i at få embedsfolk og kommunalpolitikere over hele landet til at forstå, at de ikke kan have indflydelse i kommunalt finansierede fonde og selskaber, som driver kulturinstitutioner eller erhvervsudvikling, mener Foreningen af Danske Kulturbestyrelser. ”Derfor er spørgs­målet jo helt overordnet om det overhovedet er de rigtige konstruktioner, vi bruger i såvel kommuner, regioner som i staten. Det spørgsmål må besvares af både af kommune og af staten,” siger en af sagens hovedpersoner, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Simon Strange (S).

Simon Strange (S) kræver beklagelse af kommunen i Wonderful Copenhagen-sagen

Medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation, Simon Strange (S), kræver nu en beklagelse fra økonomiforvaltningen for dårlig rådgivning. Kommunens retningslinjer om instruktion flugter ikke med fondslovgivningen, siger fondsretsekspert. Nu vil kommunen analysere forvaltningens praksis og gennemgå retningslinjerne på baggrund af Erhvervsstyrelsens kritik.

Københavns Kommune overvejer konsekvenser af Wonderful Copenhagen-afgørelse

Københavns Kommune overvejer i øjeblikket de mulige konsekvenser af, at Erhvervs­styrelsen i sidste uge kritiserede et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem for at have underlagt sig instruktioner fra forvaltningens embedsmænd forud for bestyrelsesmøder i Fonden Wonderful Copenhagen. Hovedpersonen, medlem af borgerrepræsentationen, Simon Strange (S), ønsker endnu ikke at oplyse om han indklager afgørelsen til Erhvervsankenævnet. Sagen åbner en generel diskussion om den rådgivning kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager fra forvaltningerne.

Danske Kulturbestyrelser holder konference med minister og fondsprofessor

Den 20. marts gæster kulturminister Mette Bock og professor Steen Thomsen Foreningen Danske Kulturbestyrelsern, når den afholder åben konfe­rence i forbindelse med generalforsamlingen.

Trygfonden i demokratisk sanering

Trygfonden og Tryghedsgruppen vil med en ny medlemsstrategi forbedre ejer-demokratiet i Tryg-koncernen. Blandt andet gennem oplysning, borgermøder og involvering i de regionale råd. Men flere repræsentanter vil med den nye strategi sikre maksimal kundeinddragelse. De vil arbejde for, at medlemmerne i den kundeejede Trygfamilie får reel indflydelse og medbestemmelse over driften i både Tryg Forsikring og i Trygfonden. I første omgang udvides Trygfondens bevillingsudvalg med tre kundevalgte repræsentanter.

Ny forening vil professionalisere kulturbestyrelserne

Foreningen Danske Kulturbestyrelser er ved at opbygge en organisation, som kan understøtte og kvalificere bestyrelsesarbejdet i landets teatre, museer og festivaler. Foreningen har primært fokus på governance og skal ikke føre kampen mod grønthøstningen af de statslige kulturmidler, det lader den de kulturfaglige organisationer om. ”Men hvis kulturministeren ønsker mere kultur for pengene, så skulle han se på rammevilkårene for kulturinstitutionernes bestyrelsesarbejde. Vi er klar til at tage dialogen med ham,” siger foreningens formand Rasmus Adrian.

Gæmelke aflyser medlems-indflydelse i Foreningen Nordea Liv & Pension

Medlemmerne i Foreningen NLP får alligevel ikke mulighed for at komme med forslag til foreningens kommende almennyttige arbejde, som bestyrelsen ellers tidligere har annonceret. I stedet har bestyrelsen hyret et konsulentbureau, som har lavet et forslag til mulige indsatsområder. “Vi må respektere, at repræsentantskabet er valgt til at træffe de beslutninger,” siger formand Peter Gæmelke.

Østifterne spaltes for at øge uddelingerne

Foreningen Østifternes milliardformue skal udskilles i en selvstændig almennyttig forening. Østifterne er medejer af Nykredit-koncernen og spaltningen sker for at undgå lagerbeskatning på Nykredit-aktierne, når Nykredit bliver børsnoteret. Østifterne forventer at øge uddelingerne markant fra det nuværende niveau på seks til ti mio. kr. om året.

Nye anbefalinger kritiseres for gammeldags syn på alder

Anbefalingen om en aldersgrænse i God Fondsledelse kritiseres af flere toneangivende fonde for at være aldersdiskriminerende. Det går stik imod enhver trend at begrænse ældres erhvervsudfoldelse, siger arbejdsmarkedsforsker. Men formanden for God Fondsledelse, Marianne Philip, fastholder, at anbefalingen skubber bestyrelserne i den rigtige retning. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 86 fondes redegørelser om god fondsledelse. Størstedelen af fondene følger anbefalingen.

Stakeholder management i OPP-fond

Den Danske Naturfond er en praktisk øvelse i stakeholder management. Fondsbestyrelsen tager beslutninger i åbenhed og skal samtidig søge konsensus i et udvalg af blandt andet jægere, økologer, fritidsfiskere, friluftsentusiaster og to magtfulde landbrugs­organisationer. ”Vi har sat fodaftryk på strategien, men det er endnu for tidligt at vurdere effekten,” siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.