Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

LA tager investeringsregler for almennyttige fonde op med regeringen

Liberal Alliances fondsordfører tager nu problemet med de restriktive investeringsregler for almennyttige fonde op med skatteministeren. De ikke-erhvervsdrivende fonde er ekstra hårdt ramt af Civilstyrelsens regelsæt efter fondenes konsolideringsfradrag sidste år blev reduceret med 21 procentpoint. For mens erhvervsfonde kan investere frit, så gør særreglerne det svært for de ikke-erhvervsdrivende fonde at sikre formuens købekraft og samtidig opretholde de almennyttige uddelinger.

Civilstyrelsens udflytning blokerer for flere donationer fra tusindvis af almennyttige fonde

Op mod 8.000 almen­nyttige fonde lider under de meget lave renter, som i kombination med et sæt rigide kapitalregler for fonde, betyder færre almen­nyttige donationer. Flere eksperter mener, at Civilstyrelsens regelsæt er i konflikt med inten­tionerne i fondsloven. Men på grund af udflytning til Viborg er styrelsen så trængt på ressourcer, at det ikke er muligt at gennemføre en revidering af reglerne, forklarer styrelsens direktør. ”Men så bør man politisk overveje, om der er andre muligheder for at løse problemet,” siger professor i fondsret, Rasmus Feldthusen.

Tvivlsom rådgivning koster dyrt for danske fonde

En række danske fonde får tilsyneladende så dårlig rådgivning af deres bank, at de både går glip af afkast, men også betaler alt for meget i omkostninger. Meget tyder nemlig på, at bankerne først tager penge for uvildig rådgivning, men ender med at anbefale deres egne investeringsprodukter, som de derefter igen tjener penge på. ”Man må forvente at fondene selv sørger for, at bankerne ikke tilgodeser sig selv,” siger professor Carsten Tanggaard.

Fondsekspert: Kapitalregler står i vejen for stifters vilje

Fondslovens regler om kapitalanbringelse er et levn fra en tid, hvor man betragtede fondsbestyrelser som umyndige. Det mener professor Anker Brink Lund, der er ekspert i dansk fondshistorie. Desuden blokerer tankegangen bag reglerne for, at fondene kan udvikle sig og udøve moderne filantropi.

Danske Forvaltning: Blødere regler vil øge fondenes almennyttige uddelinger

Der er behov for at revidere reglerne om kapitalanbringelse i ikke-erhvervsdrivende fonde. Det mener landets største statsgodkendte, særlige bankafdeling for fondsformuer, Danske Forvaltning. Lempeligere investeringsregler vil nemlig øge fondenes samfundsgavnlige uddelinger. Fondsmyndigheden anerkender problemet, men der er ingen regelændringer på trapperne, oplyser Civilstyrelsen.

Nordea-fondens lillesøster øger uddelingerne på trods af kapitalregler

Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden, har op til 85 procent af sin formue placeret i en enkelt aktie. Ifølge Civilstyrelsens kapitalregler er det ikke en forsvarlig formueplacering. Men på grund fondens historie er det alligevel fuldt lovligt. Og det kan fondens modtagere være glade for. For investeringen har nemlig været så god, at fonden nu hæver uddelingsniveauet til 25 mio. kr. om året.

Skæv investeringsprofil får Nykredits Fond til at lukke for ansøgninger

Bestyrelsen i Nykredits Fond har lukket for ansøgninger, fordi den lave rente kombineret med en stor beholdning af realkreditobligationer presser indtægterne. Det går ud over uddelingerne. Men bestyrelsen med økonomiprofessor Nina Smith i spidsen har hidtil ikke udnyttet mulighederne i fondslovgivningen til at pleje den 146 mio. kr. store formue.

Civilstyrelsen giver få dispensationer til bedre formueplacering

Tre gange på to år har fondsmyndigheden dispenseret fra reglerne om fondes formue­placering. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes aktindsigt i Civilstyrelsens afgørelser. Revisions- og rådgivningsfirmaet PwC har fået godkendt flere ansøgninger om dispensation, men opfordrer nu Folketinget til at give reglerne et servicetjek og sikre bedre levevilkår for de ikke-erhvervsdrivende fonde.

Professor i fondsøkonomi: afskaf regler om kapitalanbringelse

Det bør ikke være Civilstyrelsens opgave at bestemme, hvordan de ikke-erhvervsdrivende fonde skal placere deres formuer. Fondene lider under lavrenteøkonomien til skade for de samfundsgavnlige uddelinger, og derfor bør anbringelsesbekendtgørelsen helt afskaffes og i stedet skal der laves en fusionsbekendtgørelse, der automatisk tillader fusioner, siger CBS-professor Steen Thomsen. Han påpeger, at fondenes investeringer i obligationer i øjeblikket er mere risikofyldte end aktiebeholdninger.