Fire bankaktier giver godt udbytteår for seks fonde

Årets sæson for bankregnskaber lover godt for flere uddelende fonde, som står til at hente store udbytter fra deres historisk betingede beholdninger af bankaktier. Dividenden fra Jutlander Bank genstarter lokale uddelinger fra Fonden for Sparekassen Himmerland, som nu har rejst sig efter finanskrisen. Og BRF Fonden kan med samtykke fra generalforsamlingen i Jyske Bank se frem til 125 mio. kr. til at kickstarte fondens nye uddelingsstrategi, som ventes offentliggjort i løbet af foråret.

It-leverandør gør skarp entré på underdigitaliseret fondsmarked

It-virksomheden Formpipe udvider sit forretningsområde og satser nu også på fondsmarkedet, hvor virksomheden vil bruge sin erfaring som foretrukken leverandør af digitale tilskuds- og administrationssystemer til den offentlige sektor. ”Vi kan se, at fondene generelt er underdigitaliserede,” siger direktøren, som gør entré på fondsmarkedet med en kontrakt for Nordea-fonden.

Stor forskel på prisen for en uddelingskrone

Der er stor forskel på, hvor mange penge fondene bruger på at få uddelingerne til gode formål ud over rampen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne.

Kundedemokrati afgør om Trygfondens uddelinger skal stige til 700 mio.

De bonusudbetalinger, som ejerselskabet bag Trygfonden betaler til kunderne i Tryg A/S, bliver udvandet af præmiestigninger. Det viser en analyse af Tryg-koncernen fra SEB, som samtidig konkluderer, at Tryghedsgruppen fremover får 185 mio. kr. mere til bonusser. Men de penge kan alternativt lægges oven i Trygfondens uddelinger. Tryghedsgruppens formand ønsker ikke at tage stilling til, om pengene skal gå til fonden eller kunderne. ”Det bestemmer repræsentantskabet,” siger Jørgen Huno Rasmussen.

Solid fondsøkonomi bag Louisiana forud for DFs nedskæringer

Både Louisiana Fonden og Museumsfonden bag Louisiana-museet har økonomisk muskelkraft til at støtte museet, hvis Dansk Folkepartis foreslåede nedskæringer på 7,5 mio. kr. af det statslige tilskud bliver vedtaget. Men fondenes henlæggelser til uddelinger skal blandt andet bruges til indkøb af ny kunst og er ikke foretaget som et værn mod drastiske nedskæringer i statsstøtten, forklarer fondenes bestyrelsesformand, Lars Munch, der er forbløffet over forslaget.

Ellab-Fonden bliver markant filantropisk aktør efter frasalg af datterselskab

Ellab-Fonden har netop solgt sit medico-datterselskab til en svensk kapitalfond. Det betyder en femdobling af fondens årlige uddelinger. Samtidig skifter bestyrelsen kurs og vil fremover føre en langt mere strategisk filantropisk linje i uddelingspolitikken, siger fondens formand Sys Rovsing.

Nytteløse andelskasse-fonde fusionerer

I fem år har 16 lokale andelskassefonde kun kunnet se til, mens deres aktier i Danske Andelskassers Bank tog kursen nedad. Fondene har stadig til gode at uddele de første penge til fordel for de gamle andelshavere i lokalområderne. Nu fusionerer fondene til to og sparer administrationsomkostninger.

Sydhavsøernes frugtfestival får Lollandsfondens kulturpris

Siden år 2007 har Sydhavsøernes Frugtfestival hver september måned fejret frugthøsten fra de 250 hektar plantager i Lolland og Guldborgsund kommuner. I dag tiltrækker festivalen tusindvis af deltagere, og alle de store supermarkedskæder markedsfører dansk frugt fra øerne i området. Festivalen skaber lokal udvikling og kultur for borgerne. Derfor får den årets kulturpris fra Lollandsfonden, siger bestyrelsesformand Niels Bjerregård.

Østifterne spaltes for at øge uddelingerne

Foreningen Østifternes milliardformue skal udskilles i en selvstændig almennyttig forening. Østifterne er medejer af Nykredit-koncernen og spaltningen sker for at undgå lagerbeskatning på Nykredit-aktierne, når Nykredit bliver børsnoteret. Østifterne forventer at øge uddelingerne markant fra det nuværende niveau på seks til ti mio. kr. om året.

Højere skat på fonde rammer Udkantsdanmark

Det vil ramme de i forvejen trængte yderområder i Danmark, hvis regeringen sænker fondenes konsolideringsfradrag fra 25 til 4 pct. ”Det er et meget trist forslag og endnu et eksempel på, at regeringen trods gode intentioner lader embedsværket kværne videre uden at analysere konsekvenserne for landsbysamfundene,” siger Kim Ruberg, der blandt andet repræsenterer 18 udkantskommuner i foreningen Danmark På Vippen.