Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

Egmont Fondens dugfriske strategi forfølger udtørret spor

Egmont Fonden vil med sin nye strategi bekæmpe ’nutidens fattigdom’ – at 15 pct. af en skoleårgang ikke kan læse og regne godt nok til at tage en ungdomsuddannelse. Men der er ikke belæg for denne påstand. Myten er baseret på misforståelser af PISA-undersøgelserne, der er strikket sådan sammen, at tallet ikke vil kunne komme under ca. 10 pct., påpeger professor ved DPU. Danmarks Lærerforening undrer sig over fondens retorik, men tilbyder sin ekspertise. ”Hvis de her indsatser skal lykkes, så skal vi have lærerne med. Derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder om sådan nogle projekter som Egmont Fondens,” siger Anders Bondo Christensen.

Bikubenfonden – med hånden på kogepladen

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har mødt chef­rådgiver i Bikubenfonden, Susanne Dahl, til et interview om samskabelse, exitstrategier og filantropisk ansvar set fra fondens ‘maskinrum’. Hun er den anden deltager i en interview-stafet, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Med tre spørgsmål sender Susanne Dahl stafetten videre til en person i en af landets største fonde, som har ansvaret for en af filantropiens nye hjørnesten.

Lauritzen Fonden på den store velfærdsklinge

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har mødt souschef i Lauritzen Fonden, Kathrine Geisler Madsen, til et interview om fondens strategiproces set fra ‘maskinrummet’. Hun er den første deltager i en interview-stafet, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Med tre spørgsmål sender Kathrine Geisler Madsen stafetten videre til en person i fondsbranchen, som for hende ’personificerer lysten og evnen til at dele viden og samarbejde på tværs mellem fondene’.

Foreningen NLP klar med almennyttig strategi mod stress

En femtedel af afkastet på Foreningen NLPs 8 mia. kr. store formue skal blandt andet gå til indsatser mod det stigende antal stress-sygemeldinger. Foreningen opbygger nu et mindre sekretariat og vil både donere til enkeltprojekter og indgå strategiske samarbejder med arbejdsmarkedsrepræsentanter, forskere og organisationer, der arbejder med mental sundhed i arbejds- og seniorlivet.

Grønland får ny status i Bikubenfondens strategi

Med Bikubenfondens nye skærpede strategi er Grønland ikke længere et særligt programområde, men derimod en integreret del af fondens indsats for unge på kanten af sam­fundet. Men de geografiske og kulturelle afstande giver særlige udfordringer som for­stærkes af, at Grønland også har færre fundraising ressourcer. Derfor bruger Bikuben­fonden flere kanaler til af få viden om potentielle projekter. En af dem er fondenes grønlandsnetværk.

Otto Mønsted på udkig efter ejerskab i dansk mellemstor virksomhed

Otto Mønsted Fondens investeringsselskab har siden 2003 afviklet en stribe direkte investeringer og har i dag tre aktive erhvervsinvesteringer i porteføljen. Men de seneste år har Otto Mønsted A/S igen haft appetit på ejerskab af veldrevne danske, mellemstore virksomheder, gerne i partnerskab med andre fonde. ”Vi er altid interesserede i at overveje nye direkte investeringer, men vi er blevet mere kræsne,” siger direktør Ulrik Bülow.

Trygfonden i demokratisk sanering

Trygfonden og Tryghedsgruppen vil med en ny medlemsstrategi forbedre ejer-demokratiet i Tryg-koncernen. Blandt andet gennem oplysning, borgermøder og involvering i de regionale råd. Men flere repræsentanter vil med den nye strategi sikre maksimal kundeinddragelse. De vil arbejde for, at medlemmerne i den kundeejede Trygfamilie får reel indflydelse og medbestemmelse over driften i både Tryg Forsikring og i Trygfonden. I første omgang udvides Trygfondens bevillingsudvalg med tre kundevalgte repræsentanter.

Bikubenfonden dropper kulturhistorie og øger kunststøtten

Bikubenfonden har over sommeren skærpet sin uddelingsstrategi og vil fremover ikke længere støtte kulturhistoriske projekter. Til gengæld øger fonden sit fokus på kunst. Strategiændringen er allerede omsat til handling, for fonden har netop åbnet for idéer til Udstillingsprisen Vision 2017 på tre mio. kr., som fremover alene kan gå til forslag med afsæt i kunsthistorien.

Ellab-Fonden bliver markant filantropisk aktør efter frasalg af datterselskab

Ellab-Fonden har netop solgt sit medico-datterselskab til en svensk kapitalfond. Det betyder en femdobling af fondens årlige uddelinger. Samtidig skifter bestyrelsen kurs og vil fremover føre en langt mere strategisk filantropisk linje i uddelingspolitikken, siger fondens formand Sys Rovsing.