Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.

Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.

Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk

Danmarks 1360 erhvervsfonde har egenkapital for 377 milliarder kr.

Erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 1. januar 2017     Download hele listen som pdf på Erhversstyrelsens hjemmeside.

Støvede medarbejderfonde er populære i danske industri­virksomheder

Mange medarbejderfonde har hundrede år på bagen, men de er den dag i dag enormt populære blandt medarbejderne, lyder det fra en række af Danmarks største virksomheder. Fondene gemmer på ikke så lidt penge, da 24 medarbejderfonde ligger inde med en kapital på 500 mio. kr., hvor afkastet venter på at blive delt ud til uddannelses­mæssige, sociale og andre velgørende formål.

600 fondsansatte står bag uddelinger for 8 mia. kr.

Godt 600 ansatte og 270 bestyrelsesmedlemmer står bag uddelingerne i de 41 mest uddelende fonde og filantropiske foreninger i Danmark. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over ansatte, bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer i de fonde og foreninger, som sidste år havde et almennyttigt uddelingsniveau på minimum 20 mio. kr.

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17

Fondenes opbakning til Danmarks Indsamling fortsætter med at stige. I år støttede 21 fonde og fondslignende foreninger indsamlingen. Med Ole Kirks Fonds rekordstore bidrag udgør fondes andel knap 15 procent af det indsamlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse.

100 fondsprojekter giver 3,3 mia. til det offentlige

Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over aktuelle fondsprojekter til den offentlige sektor dækker 100 projekter, som er enten bevilget, afsluttet eller igangværende i 2015 og...

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015 og 2016

Danske uddelende fonde trækker en stor del af læsset, når hele Danmark hvert år samler penge ind til udviklingsprojekter i fattige lande. I 2016 steg fondenes bidrag fra 9 til 12 pct. af det samlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes nye opgørelse.

Bevillingsprocenter 2013-2015

Godt 7.000 ansøgere fik sidste år penge fra 14 store og mellemstore fonde, som tilsammen uddelte for 1,8 mia. kr. Det viser en opgørelse, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har lavet over antallet af ansøgninger, afslag og uddelinger fra fondene. Fondene i opgørelsen modtog i alt 21.495 ansøgninger og uddelte samlet set til 35 procent af ansøgerne. Stor spredning i bevillingsprocenterne afspejler blandt andet fondenes strategiske placering mellem ansøgningsdrevet filantropi og uddeling til fondsdrevne projekter og samarbejder.
85 procent

85 pct. af alle donationer kommer fra de små og mellemstore fonde

Mens den danske fondselite uddeler langt hovedparten af donationskronerne i Danmark, så er det til gengæld den meget omfangsrige bredde i fondsbranchen, der antalsmæssigt udsteder flest bevillinger til modtagerne. Sidste år stod de små og mellemstore fonde for 85 procent af det samlede antal fondsbevillinger. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes gennemgang af bevillingsantallene fra 2016.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Måling: Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.
Fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.
Allendelille Fredskov

Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.
Tilfredshedsundersøgelse 2017

Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.