Måling: Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.

Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden
13 pct. af brugerne i tilfredshedsmålingen har sendt fondsangøgningen pr. brev.

Den digitale service spænder ganske vidt i den filantropiske fondsbranche. Fra de store fondes avancerede digitale fondsadministrationssystemer til små fondes behandling af ansøgninger indsendt på e-mail. Selvom enkelte traditionsrige fonde stadig kræver ansøgningerne over­bragt i papirkopi af postbuddet, så foregår størstedelen af fondsansøgningerne i dag via digi­tale systemer på fondenes hjemmesider.

Det viser den tilfredshedsmåling som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt knap 500 brugere af Danmarks største online fondsdatabase, fonde.dk.

De 323 brugere i målingen har inden for de sidste to år ansøgt om fondsmidler. Af dem svarer seks ud af ti, at ansøgningen blev afleveret til en fond, som tilbyder et digitalt ansøgnings­sy­stem via hjemmesiden.

Cirka hver femte ansøgning bliver sendt via e-mail, mens cirka 13 pct. har sendt ansøgningen frem via brev.

Survey: Hvordan søgte du?

Som nyhedsbrevet tidligere har skrevet, er brugerne i målingen generelt tilfredse med de op­lys­ninger og den vejledning, som fondene stiller til rådighed for ansøgerne.

Flere brugere giver dog udtryk for, at nogle af fondenes digitale ansøgningsskemaer volder en del besvær i ansøgningsprocessen.

”Det sværeste er deres skabeloner, og det at man ikke kan gemme løbende, men skal lave an­søg­ningen i én arbejdsproces,” skriver en af brugerne i målingen.

Derfor afhænger brugeroplevelsen af den digitale ansøgningsproces også af kvaliteten af den enkelte fonds ansøgningssystem, der i den simpleste form kan være et online skema, som hos fonden konverteres til en pdf-fil, når brugeren trykker ’send’.

”Det er et problem med de elektroniske formularer, hvor ens oplysninger forsvinder, hvis man bliver afbrudt,” skriver en ansøger.

En anden mener, at den forbedrede digitale service sker på bekostning af den personlige kon­takt til fondsmedarbejderne.

”Digitaliseringen har gjort det nemmere at søge – i de fleste tilfælde, men kontakten er sværere at opretholde og at få hjælp af en kontaktperson i fonden er stort set forsvundet.”

Holder fast i papiret

Som det fremgår af tabellen nedenfor over de ansøgte fonde i målingen, så er det ikke over­raskende de store fonde med udbyggede digitale ansøgningssystemer, som har fået de fleste af brugernes ansøgninger.

Blandt undtagelserne er Danmarks største erhvervsdrivende fond, A. P. Møller Fonden, som ikke har implementeret et digitalt ansøgningssystem og alene accepterer ansøgninger, der er fremsendt som brev eller kurérpost. A. P. Møller Fonden modtager heller ikke ansøgninger pr. email.

Flere af de postomdelte ansøgninger er gået til mindre fonde som eksempelvis Tonni og Kaj Munksøs Fond, Anders Brøndums Fond eller Toyota Fonden. Men i mere end halvdelen af de tilfælde, hvor ansøgningen blev fremsendt pr. brev, var det netop A. P. Møller Fonden, der var målet for projektforslaget.

Ikke alle brugere er helt tilfredse med at være henvist til det gamle postvæsen, når ansøg­ning­erne skal bringes frem til fondene.

”Det er et stort arbejde og de fleste vil have et brev med posten, som koster 16 kr. hver gang, og hvor man ikke får kvittering om modtagelse. Alt burde ligge online og man burde afkrydse hvilke dele af fondsfundatsen man opfylder for at gøre det lettere for alle parter,” skriver en bruger i målingen.

A. P. Møller Fonden modtager hvert år cirka 1.600 store og små ansøgninger og imødekommer cirka 200 af dem. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har henvendt sig til A. P. Møller Fonden for at spørge, hvilke fordele fonden ser ved at modtage ansøgninger pr. brev.

Og også om fonden forventer at fortsætte med brev-modellen, når den nye person­data­for­ord­ning fra den 25. maj 2018 stiller nye skærpede krav til opbevaring, dokumentation og sletning af personlige oplysninger, som ofte følger med ansøgningerne.

Det har ikke været muligt at få fondens svar på spørgsmålene inden deadline for artiklen, men nyhedsbrevet Danmarks Fonde opdaterer, såfremt A. P. Møller Fonden ønsker at kom­men­tere på spørgsmålene.

De fleste ansøgninger går gennem digitale ansøgninsgformularer

FondAnsøgningstypeAntal brugere i målingen, der har søgt fonden
15.juni fondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
A.P. Møller FondenAlmindeligt brev23
A/S Banken for Hobro og Omegns FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Albani FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Albani FondenVia e-mail1
ArbejdsmiljøforskningsfondenVia e-mail1
Asta & Jul. P. Justesens FondAlmindeligt brev1
Augustinus FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)7
Beckett FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
BHJ FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
Bikuben FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)4
Birgit Marie Jensens MondefondVia e-mail1
BladpuljenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Bodil Pedersens FondVia e-mail1
Brand af 1848 fondenAlmindeligt brev1
Brøndum fondenAlmindeligt brev1
BustrupfondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Børge Kristensen FondenVia e-mail1
Carlsberg sportsfondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
CISUPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
CivilsamfundspuljenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Den A.P. Møllerske StøttefondAlmindeligt brev1
Den Jyske Sparekasses StøttefondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Den Nordslesvigske Kvindeforenings FondVia e-mail1
Det Obelske FamiliefondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
Egmont FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)4
Elro FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)8
Elsass FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Energi Fyns Almene FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Esbjerg FondenVia e-mail1
Fabrikant Mads Clausens FondVia e-mail3
FLS Industries GavefondVia e-mail1
Fogs FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Fonden for EntreprenørskabPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Fonden Præstø BrandPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Fonden Sparekassen HimmerlandAlmindeligt brev1
FrederiksbergFondenVia e-mail1
FriluftsrådetPå nettet (via en digital ansøgningsformular)3
FSR’s Studie- og UnderstøttelsesfondAndet (angiv venligst)1
Færch FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
Grethe Christiansens LegatVia e-mail1
GUDPVia e-mail1
Hempel FondenVia e-mail1
HuskunstnerordningenVia e-mail1
I.P. Nielsen FondenVia e-mail2
Insero FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Jascha FondenVia e-mail1
Johannes Poulsens LegatVia e-mail1
Jubilæumsfonden KoldingPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Jyske Banks Almennyttige FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Kai D FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Knud Højgaards FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Kulturpuljen, i Norddjurs KommunePå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Kulturstyrelsen Statens KunstfondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
LAGVia e-mail3
LAGPå nettet (via en digital ansøgningsformular)6
Landdistrikternes MaterialefondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Landsbypuljen v/ Skive KommunePå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Lauritzen FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)4
Lions club viborgVia e-mail1
Lokale- og AnlægsfondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)5
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets FondVia e-mail2
Ludvigsens legatVia e-mail1
Miljø- og Energifonden af 2005På nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Nordea FondenAlmindeligt brev2
Nordea-fondenVia e-mail1
Nordea-fondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)14
Novo Nordisk FondenVia e-mail1
Novo Nordisk FondenAndet (angiv venligst)1
Novo Nordisk FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)3
OAK FondenVia e-mail1
Ole Kirks FondVia e-mail1
Oticon FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Otto Mønsted FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Poul Beck fondenAndet (angiv venligst)1
Randers MusikfondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
RealdaniaVia e-mail1
RealdaniaPå nettet (via en digital ansøgningsformular)4
Rise SparekasseVia e-mail1
Roslev SparekassefondVia e-mail1
Rummelig IMidtAndet (angiv venligst)1
Salling FondenePå nettet (via en digital ansøgningsformular)2
SE VækstpuljePå nettet (via en digital ansøgningsformular)7
Skibsreder Carsten Brebøls almennyttige fondVia e-mail1
SN's Kultur- og ErhvervsfondVia e-mail1
Spar Nord FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)3
Spar Vest FondenAlmindeligt brev1
Spar Vest FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Sparekassen Himmerland FondAlmindeligt brev1
Sparekassen Kronjyllands GavefondAlmindeligt brev1
Sparekassen SjællandPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Sparekassen SjællandVia e-mail1
Sportsgood fondenVia e-mail1
Statens KunstfondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Sydbank FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)4
Sydfynske Dampskibsselskabs FondPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Tonni og Kaj Munksøs FondAlmindeligt brev1
Toyota FondenAlmindeligt brev2
Trelleborg FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Trelleborg FondenVia e-mail1
TrygfondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)10
TuborgfondetPå nettet (via en digital ansøgningsformular)14
Velux FondenPå nettet (via en digital ansøgningsformular)13
Velux FondenVia e-mail2
Viborg Kommunes forebyggelsespuljePå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Villum FondenVia e-mail1
VindmøllefondenAndet (angiv venligst)1
VindmøllefondenVia e-mail1
Vækstforum NordjyllandPå nettet (via en digital ansøgningsformular)1
Y's Mens ClubVia e-mail1