Flere forskere: Intensive lærings­forløb kan virke mod hensigten

I de senere år har danske fonde igangsat eller støttet en række såkaldte intensive læringsforløb for udsatte eller fagligt svage børn og unge. Formålet med de intensive læringsforløb er at løfte deltagernes faglige niveau for at ruste dem bedre til at tage en ungdomsuddannelse. Men ifølge en række eksperter kan de intensive læringsforløb muligvis virke mod hensigten.

Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb for fagligt svage børn og unge er i de senere år blevet et populært pædagogisk værktøj med opbakning fra flere danske fonde. Men fondenes begejstrede udmeldinger om forløbene bygger på alvorlige misforståelser og uheldige forsimplinger, fortæller to forskere fra VIVE og Aarhus Universitet/DPU. De efterlyser, at fondene kommunikerer mere ansvarligt.

Flere fonde vil genoverveje støtten til intensive læringsforløb

Danske fonde støtter eller står bag en række såkaldte intensive læringsforløb. Forløbene har til formål at give udsatte børn og unge et fagligt løft. Men ifølge flere forskere inden for skole- og uddannelsesområdet kan de intensive læringsforløb på længere sigt muligvis have en negativ effekt på deltagernes faglige niveau. Flere fonde fortæller nu, at de vil genoverveje støtten til de intensive læringsforløb, hvis en positiv langtidseffekt ikke kan dokumenteres.

Fondsloven spænder ben for Læger uden Grænser

Den ikke-erhvervsdrivende fond, Læger uden Grænser, modtager masser af private bidrag til ngo’ens arbejde. Men størstedelen af pengene må den ikke uddele. Konsekvensen er, at ngo-fonden i 2017 måtte halvere sine humanitære uddelingsaktiviteter. Arve- og gavemidler for mere end 60 mio. kr. er fastfrosset på grund af fondslovens regler om bunden kapital. Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen i denne uge.

Ikke en eneste dansk fond betaler den reelle pris for forskning

Højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan præcist prisfastsætte, hvad et projekt koster. Prisen vil være forskellig fra institution til institution, men metoden for beregningen er overordnet den samme. Ingen dansk fond har nogensinde betalt prisen – offentlig som privat. Det mener projektkonsulent ved Professionshøjskolen Absalon, ph.d. Asger Bo Skjerning Steffensen.

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem måneder. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og sta­ti­stik­myn­dig­he­den besluttet at give fondene mere tid til indberetningerne.

Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet

Podcastvært Trine Gammelgaard er taget til Novo Nordisk Fonden for at tale med Head of Research and Innovation Grants, Niels-Henrik von Holstein-Rathlou og Head of Com­mu­ni­ca­tion and Stakeholder Relations, Steffen Lüders. De fortæller om den enorme udvikling, som fonden har gennemgået over de seneste ti år. Og om hvordan bestyrelsen benytter uafhængige eksperter til at organisere vurderingen af ansøgninger ud fra et armslængdeprincip i bestræbelserne på at sikre videnskabelig kvalitet.

Fondsdatabase virker i version 2.0 – og skal udvides

Legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0, virker efter hensigten. Fle­re fonde opdaterer deres oplysninger i databasen, og både ansøgere og administratorer sparer tid. Men er stadig plads til forbedringer, lyder det fra Grant Compass, der er firmaet bag. Eksempelvis er uddelingskriterierne ikke opfyldt i op til 30 pct. af ansøgningerne til de største fonde. Det tal skal ned. En af de tilfredse kunder er advokathuset Bech-Bruun, som opdaterer oplysninger om 100 fonde via legatbogen.dk. Direktør David Dencker planlægger nu at udvide til Skandinavien i 2019 og siden til Tyskland.

Oticon Fonden trækker igen flere ansøgninger

Godt 60 pct. af Oticon Fondens uddelinger i 2017 gik til audiologisk forskning og afhjælpning af høretab i hele verden. Men puljen til studielegater gør fonden til en landets mest søgte, og sidste år steg antallet til 4.398 ansøgninger.

Den Danske Naturfond debuterer med indsamlingsresultater

Den Danske Naturfond er tre år efter stiftelsen godt i vej med at sikre mere dansk natur, bl.a. via flere opkøb af naturarealer. På...

Tre nye ansigter i Børnecancerfonden

Børnecancerfonden har pr. 1. maj udvidet sekretariatet for at styrke fondens partnerskaber, fondens relation til andre fonde samt kommunikationen om fondens indsats for bør­ne­kræft­forskning.

Hanne Rasmussen ansat som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter

Den 15. maj tiltræder den tidligere direktør i Lego Fonden, Hanne Elisabeth Rasmussen stillingen som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter.

Bitten & Mads Clausens Fond sætter flere penge af til nærområdet

Danfoss A/S udbetaler 300 mio. kr. i udbytte til Bitten & Mads Clausens Fond. Sidste år uddelte fonden 74 mio. kr., og i år er der afsat endnu flere penge til uddelinger, fremgår det af fondens årsrapport.

Stort uddelingsår i Bikubenfonden

Bikubenfonden har det seneste år summet af aktivitet, og da 2017 var et særligt godt år for fondens økonomi, nåede summen af årets uddelinger nye højder – 115,8 mio. kr. bevilgede fonden til især sociale og kulturelle projekter.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve