Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kommuner, foreninger og projekter bør ikke modtage støtte eller gaver fra tobaksfonde før de er renset for røg. Nu skal især to velgørende fonde, Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond, hvis formue delvist hviler på tobak, gøres “rene,” mener Kræftens Bekæmpelse. Trygfonden og Færchfonden har allerede frivilligt renset formuen for tobaksaktier. Københavns nye sundhedsborgmester vil undgå fondsmidler fra tobaksindustrien for at restaurere museer. Og på CBS, som selv er havnet i konflikter om tobakspenge, tales der om en ny udvikling.

Tobaksfonde står ved deres erhvervshistoriske arv

Mens Færchfonden frasolgte sine tobaksinvesteringer for ti år siden har Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond valgt at stå ved deres erhvervshistoriske arv. Der er stor efterspørgsel efter de to fondes uddelinger inden for alle uddelingsområderne, og de har kun i få tilfælde oplevet forskere, der har sagt ”nej tak.”

KR Foundation indrullerer religiøse ledere i klimakampen

Hvis verdens befolkning skal overbevises om at ændre adfærd for at undgå overophedning af kloden, så skal klimadebatten indeholde mere tro og moral. Derfor støtter KR Foundation flere inter-religiøse og islamiske organisationer, som sætter klima og miljø på dagsordenen hos religiøse rollemodeller. ”Det er en snæverhed, at samtalen er blevet gjort så videnskabelig, når det handler om klimaproblemer,” siger sognepræst Martin Ishøy fra Grøn Kirke.

Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor

I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller direktør for Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig fortæller om fondens nye strategi. Vi hører bl.a. om vand­pro­jek­ter i udviklingslande og støtte til universiteter og inklusionsprojekter i det midtjyske. Vi hører om, hvorfor man må lede forgæves på fondens hjemmeside efter en ”ansøg her” knap. Og hvorfor det ikke nødvendigvis er klogt at støtte ildsjæle. Vi kommer også omkring direktørens blik på det danske fondslandskab.

Seminar om effektmåling: Balance er nøgleordet

Arbejdet med effektmåling fylder mere i fondsbranchen, men det kan være kompliceret, og det er altid nødvendigt at holde balancen. Sådan lød i kort form konklusionerne, da to konsulenthuse og to fonde præsenterede deres tanker om effektmåling på et velbesøgt seminar i Dansk Industri onsdag den 7. februar.

Kommentar: Norliv og Nordea – et uskønt parløb

Danmark er velsignet med et antal uægte fonde, som viser sig at være erhvervsdrivende foreninger, der agerer som fonde og ofte kalder sig fonde. De uægte fonde er kendetegnet ved, at de er skattepligtige. Til gengæld er de ikke under tilsyn. Det bedst kendte eksempel er Realdania. For et par år siden fik vi en ny af slagsen, Norliv fmba, der kom til verden ved en spaltning af TryghedsGruppen smba. Som TryghedsGruppen har Norliv svært ved at gøre rede for, hvorledes foreningen egentlig er kommet til penge.

Uddelingsregler skal i Højesteret

Fonde der har flere uddelingsformål skal uddele lige meget til hvert formål over tid. Men i Det Nissenske Familiefond har bestyrelsen siden stiftelsen prioriteret familieformålet. Den 25. januar gav Østre Landsret fonden medhold i en principiel sag, som Civilstyrelsen nu har anket til Højesteret.

Stemmesluger: Flere lokale uddelinger fra Trygfonden

Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stemmesluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.

Videnscenter klar med jobprofil til ny chef

Bestyrelsen i Fondenes Videnscenter tager nu fat på arbejdet med at finde den rigtige sekretariatschef, som kan tage ansvar for at realisere centrets formål i praksis.

Mogens Hugo udtræder af Nordea-fondens bestyrelse

Bestyrelsesformand i Nordea-fonden, Mogens Hugo, fylder 75 år den 24. februar og udtræder dermed af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger ny formand den 22. februar.

Neye-Fonden øger omsætningen og uddelingerne

Neye-Fondens koncernomsætning steg med knap 20 pct. efter opkøb af taskeforretningerne i Kaza A/S. Fonden donerede desuden flere penge til kræftforskningen. Det fremgår af Neye-Fondens netop offentliggjorte årsregnskab for 2016/2017.

Bikubenfonden evaluerer Årets Reumert

Golden Days Sekretariatet har fået til opgave at evaluere Bikubenfondens pris til scenekunsten, Årets Reumert.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve