Djøf og HK: fonde kan have gavn af overenskomster

AIDS-Fondet indgik i 2016 overenskomst for alle sine medarbejdergrupper, da de efterspurgte ens­artede løn- og arbejdsvilkår. Det har været en fordel for både ledelse og medarbejdere, mener fonden. I sekretariaterne for de større uddelende fonde og filantropiske foreninger er overens­kom­ster dog en sjældenhed. Men en overens­komst rummer flere fordele for fonde med selv få ansatte, påpeger fag­forening­erne. Det sender et signal om en arbejds­plads med orden i sagerne, og så kan en tillids­repræse­ntant være talerør for det lavmælte brokkeri ved kaffe­automaten.

Realdania sætter sig nye mål

Realdania justerer strategien efter et år, hvor uddelingerne var på et af de højeste niveauer i foreningens historie. Formuen gav et afkast på 2,2 mia. kr., og medlemsstrategien bar frugt og vendte tilbagegang til markant medlems­frem­gang. Men foreningen kan blive dygtigere til sine katalytiske indsatser – derfor justerer ledelsen nu filantropistrategien og indfører mål i stedet for programmer. Dermed skærper Realdania fokus på sin ’funders role’, siger adm. direktør Jesper Nygård.

EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske or­ga­ni­sa­tio­ner i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nødvendig for at sikre manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skepsis over for en politisering af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE forventer fuld opbakning til den nye politiske linje.

Leo Fondet: 4 kilo og 2 kvadratmeter

Interviewstafetten lægger denne gang vejen forbi Leo Fondets nye kontor ved Kalkbrænderihavnen. Her fortæller den næsten nye direktør, Jesper Mailind, om fondens fokus på menneskets største organ: huden. Både for at hjælpe mennesker med hudlidelser – og for at forbedre balancen i danske fondes støtte til life science-området. Som svar på Frank Rechendorff Møllers spørgsmål fortæller han om ambitionen om at gøre Leo Fondet mere kendt udenfor landets grænser og om ud­for­dring­en i at adskille fondens filantropiske aktiviteter fra Leo Pharmas kommercielle aktiviteter. Han sender depechen videre til Mads Lebech i Indu­stri­ens Fond.

Fondstilsyn: Tuborgfondets bestyrelse er kun rådgivende

Det er Carlsbergfondets bestyrelse, der skal træffe beslutningerne om uddelingerne under Tu­borg­fon­det, og ansvaret kan ikke uddelegeres til Tuborg­fon­dets bestyrelse. Det har fondstilsynet slået fast på et møde med Carlsbergfondets bestyrelses­formand, som nu vil ændre fundatsen, så den flugter med fonds­loven. Det sker efter en række eksperter har påpeget rod i an­svars­for­de­ling­en mellem de to bestyrelser.

Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland

I dette afsnit af Moderne filantropi taler Trine Gammelgaard med direktør, Martin Vang Hansen, om Færchfondens arbejde med at fremme kul­tur­liv, erhvervs­udvikling og iværksætteri i Nord­vest­jyl­land. Martin Vang Hansen fortæller bl.a. om fondens strategi med at bruge fondsmidler til at investere i f.eks. social­øko­no­miske virksom­heder som alternativ til donationer. Færchfonden opnår større filantropisk effekt, når pengene bruges flere gange via impact investeringer.

Ny formand for Trygfonden

Efter fem år som formand udtræder Jørgen Huno Rasmussen af bestyrelsen for Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden. Jørgen Huno Rasmussen stod blandt andet i spidsen for den konflikt­løs­ning, som i 2015 førte til en spaltning af Trygheds­gruppen og stiftelsen af Foreningen Nordea Liv & Pension (i dag Norliv). Jesper Hjulmand er valgt som ny formand.

Nystiftet Elsass-pris går til CP-landshold

Den nystiftede pris, Helene Elsass Prisen, er blevet uddelt for første gang. Prisen gik til en ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese (spastisk lammelse), nemlig Len Nossell.

Færchfondens direktør skifter til ATP Ejendomme

Direktør i Færchfonden, Martin Vang Hansen, fratræder stillingen til 1. maj. Det oplyser bestyrelsesformand Annemette Færch i en pressemeddelelse.

Datalogi-professor indtræder i Villum Fondens bestyrelse

Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af Villum Fondens bestyrelse.

Leo Fondet ansætter kommunikationsansvarlig

Leo Fondet udbygger fortsat sekretariatet og har netop ansat Charlotte Malassé i en nyoprettet stilling som kommunikationsansvarlig.

Storfond åbner for humanitære indsatser

Novo Nordisk Fonden har åbnet to puljer på det humanitære område, hvor der nu kan søges om støtte til udviklingsindsatser samt humanitære kriser.

Udsatte børn og unge får ny donor

Novo Nordisk Fonden går nu ind på det sociale område og lancerer nyt call for etablerede institutioner og organisationer, der arbejder med udsatte børn og unge.

Hobro-fond tegner gode udsigter for foreningerne

De lokale foreninger og landsbyer i Sparekassen Hobros tidligere virkeområde kan se frem til flere år med pæne uddelinger fra Sparekassen Hobro Fonden. Den unge fonds økonomiske rødder i Jutlander Bank gav overskud til flere uddelinger fremover.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve