Ngo’er: Vi tilpasser os fondenes strategier

Flere af landets store indsamlende ngo’er er erfarne specialister inden for hver deres område i civilsamfundet. Alligevel oplever flere af disse professionelle organisationer, at de må forrykke deres egne dagsordner og indsatser for at passe ind i fondenes nye rolle som strategiske og katalytiske aktører. 66 medlemmer af ISOBRO har svaret på en anonym rundspørge om samarbejdet med fonde, hvor ngo’erne blandt andet vurderer fondenes kompetencebidrag i partnerskabsprojekter.

Fondenes interessenter vil have mere dialog og lange penge

På årets folkemøde i Allinge efterspurgte ngo’er, frivillige og politikere mere dialog med fondene – blandt andet i forhold til fælles strategier for projekter, som ikke har udviklings- eller innovationspræg.

Nyt fondsudspil fra Enhedslisten bygger på mangelfuld viden

Enhedslistens nye udspil på fondsområdet er første forsigtige skridt i et nyt strategisk fokus de kommende år. Forsigtigheden skyldes blandt andet, at partiet ikke har nok viden om fondsområdet. Et af forslagene i det nye udspil er baseret på ’von hørensagen’, erkender fondsordfører Rune Lund.

Stat, marked eller fonde – hvilke penge befrugter kunsten bedst?

Hvis der skal produceres kunst og kultur af høj kvalitet, så koster det penge. Men hvad betyder det egentlig for kunsten og kulturen, om pengene kommer fra stat, marked eller fonde? ”Der er forskel på pengenes valør,” siger filosofiprofessor Ole Thyssen. Ifølge tidligere kulturminister Per Stig Møller øger fondene diversiteten i dansk kunst og kultur. Men Katya Sander, nyligt afgået professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi, advarer omvendt mod, at fondene i nogle tilfælde mindsker kunstens diversitet og kvalitet gennem en upassende instrumentalisering.

Ni spørgsmål til størst mulig impact

Både små og store fonde bør arbejde med effektvurderinger i deres strategiske og operationelle arbejder. Det mener to eksperter i kvantitativ effektmåling. De giver her deres bud på ni spørgsmål, som fondsledelsen bør stille sig selv, hvis den vil vurdere effekten af fondens filantropiske bidrag.

Karin Skjødt Hindkjær er tiltrådt som ny direktør i Ole Kirk’s...

Karin Skjødt Hindkjær er den 1. juni tiltrådt som ny direktør for Ole Kirk’s Fond.

Engelske fonde støtter bestyrelsesudvikling på kulturområdet

I England deltager fonde aktivt i udviklingen af ledelse på kulturområdet – bl.a. gennem støtte til forskning og gennem et særligt bestyrelsesudviklingsprogram under Clore Duffield Foundation. Det skriver Danske Kulturbestyrelser i deres seneste nyhedsbrev.

DEA: Forskere efterspørger flere mindre bevillinger

Ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at fondenes stigende fokus på store forskningsbevillinger harmonerer dårligt med forskernes egne ønsker. Forskerne efterspørger ifølge rapporten flere mindre og mellemstore bevillinger.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve