Skoleledere og lærerforening kritiserer politisk opbakning til fondsstøttede turboforløb

Intensive læringsforløb virker ikke efter hensigten, viser netop offentliggjorte evalueringer. Derfor bør politikerne ændre kurs i forhold til forløbene, melder både Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. Det politiske system poster fortsat millioner af skattekroner i forløbene, der igangsættes og støttes af flere danske fonde.

Ny evaluering: Egmont Fondens flagskibsprojekt har svag effekt

Forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet offentliggjorde i sidste uge deres evaluering af Egmont Fondens flagskibsprojekt Lær for Livet. De skolefaglige effekter over tid er små, konkluderer forskerne.

Ny fondsmodel: ”Den strider mod en ejerleders ånd, arbejdsform og interesser”

En ny model for overdragelse af en virksomhed til en erhvervsfond blev præsenteret i sidste uge. I halvandet år har embedsmænd og eksperter arbejdet på anbefalingerne. Nu skal modellens anbefalinger drøftes blandt Folketingets partier. Men vil modellen virke for dem, det hele handler om – virksomhedsejerne? Vi har talt med ejerleder og filantrop, Jeppe Hedaa, der ønsker at overdrage sit livsværk til en fond. ”Arbejdsgruppen skulle have brugt et par timer til at få input fra sådan nogle som mig,” siger han efter at have læst rapporten.

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Bornholm hedder en edderfugl en åbo. Udefra ser øens fonde også lidt anderle-des ud end andre danske fonde. Men måske er forskellene alligevel ikke så store. Interviewstafetten bringer denne gang depechen til Sparekassen Bornholms Fond, hvor bestyrelsesformand Jens Olsen og direktør Svend Erik Pedersen fortæller om at være bovspryd i forhold til kommunen og andre fonde. Om ildsjæle og kulturelle fyrtårne. Og om hvordan en lille lokal fond kan arbejde med impact-investeringer – de kalder det bare noget andet på Bornholm.

Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Arv der tilfalder ikke-erhvervsdrivende fonde skal fremover uddeles i stedet for at indgå i den bundne kapital, foreslår justitsministeriet. Lovforslaget vækker glæde hos brancheorganisationen, ISOBRO. Også professor i fondsret, Rasmus Feldthusen mener det er fornuftigt at tilpasse loven til virkeligheden. Men forslaget indeholder nye problemer, som bør løses inden Folketinget vedtager lovændringen, påpeger han.

Fondenes rolle i kulturlivets langsigtede udvikling

DEBAT: Hvis man kun arbejder med f.eks. kunstprojekter og mursten, men ikke er opmærksom på forudsætningerne for de nødvendige strategiske greb hos ledelser og bestyrelser, opnår man måske ikke det, man gerne ville, på langt sigt. Amerikanske og engelske fonde går langt i arbejdet med ledelses- og bestyrelsesudvikling i kulturinstitutionerne. Lad os lære af dem.

Besenbacher bliver rådgiver for Plastic Change

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher indtræder i Plastic Changes Advisory Network.

Ny pressechef i Lundbeckfonden

Pernille Thorborg Jasper bliver pressechef i Lundbeckfonden.

Efter evaluering: Årets Reumert flytter hjemmefra

Årets Reumert har et stærkt brand, men passer ikke ind i Bikubenfondens strategi for sce­ne­kunsten. Det er konklusionen på en netop offentlig­gjort evaluering af pris­ud­delingen, som nu får fonden til at se sig om efter en anden organisation, der vil føre Årets Reu­mert videre.

Rokade i Roskilde Festival-fonden

Tre nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve