Annonce

Fonde i bevægelse – Birgitte Boesen (Djøf Forlag)

Træg bestyrelse i BRFfonden bryder fondsloven

I strid med fondsloven har bestyrelsen i to år undladt at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, og den har indtil videre været over fire år om at udarbejde en ny strategi. Fondsledelsen har i den periode modtaget honorar for over 8 mio. kr. fra fonden, som siden fusionen mellem BRFkredit og Jyske Bank ikke har haft andre aktiviteter end ejerskabet af en aktiepost på 20 procent i Jyske Bank.

Villum Fonden efterlyser forum for fondsfinansiering af folkeskolen

Med fondenes stigende interesse for folkeskolen er der brug for både koordinering, vidensdeling og dialog mellem fondene og med centrale skoleaktører. Det mener Agi Cson­ka, programchef for Villum Fondens nye satsning på ‘Børn, unge og science’, hvor fonden de næste 10 år uddeler 50-100 millioner årligt.

Fondenes Dag 2018: Uddelingsstrategi og aktivt ejerskab

Omtrent 200 deltagere havde sat hinanden stævne, da Fondenes Dag løb af stablen i In­du­stri­ens Hus i København i går. Konferencens todelte hovedfokus på uddelingsstrategi og aktivt ejerskab blev belyst af både eksperter og bestyrelsesmedlemmer fra danske og udenlandske fonde. Skatteministeren skulle derudover præsentere seneste nyt om den ventede beskatningsmodel for erhvervsdrivende fonde, som risikerer at blive yderligere forsinket.

Rådgiver afviser ansvar for Herning-fonds ulovlige renovering af skulpturpark

Fondsbestyrelsen har tidligere forklaret, at lovbruddet skyldes fejlagtig rådgivning. Det afviser fondens rådgiver nu. Medlemmerne af bestyrelsen i Midtjydsk Skole- og Kulturfond risikerer at skulle betale af egen lomme for at rydde op efter fondens ulovlige renovering af Skulpturparken i Herning.

Fortsat fremgang for God Fondsledelse

Erhvervsfondene bliver stadig bedre til at overholde lovkravet om at redegøre for god fondsledelse efter følg-eller-forklar-princippet. Det konkluderer Komitéen for God Fondsledelse i sin nye årsberetning. Komitéen har dog ingen målsætning for hvor mange fonde, der på sigt skal gå fra at ’forklare’ til at ’følge’.

”Fondene sikrer et lag af forskere og forfattere, der skriver til...

Det var et speciale om kommunistiske modstandsfolk kombineret med et job på Det Kongelige Bibliotek, der i sin tid gav Morten Møller mod på at skrive en historisk biografi. Men det var støtten fra en række danske fonde, der gjorde det muligt. Siden er det blevet et reelt forfatterskab, hvor evnen til at formidle og perspektivere historiske begivenheder, har givet Morten Møller både flotte anmeldelser og priser. Selv er han temmelig beskeden, når talen falder på hans forfatterskab, der for ham at se udelukkende kan eksistere på grund af fondsmidler.

Fondsdanmark Rundt – uge 39

UGE 39: Det gamle handelsskib Karen af Mandø skal restaureres, Rødeledfonden vil opløses, borg­er­ne i Aalestrup får et sundhedshus med hjælp fra Himmerland-fond. Og Fonden Danske Ve­te­ran­hjem er ved at være i mål med det første nybyggede ve­te­ran­hjem. Det­te og mange flere små og store uddelinger i ugens udgave af Fonds­dan­mark Rundt.

Ny filantropidirektør i Realdania

Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.

Det europæiske fondsnetværk DAFNE forlanger et ‘indre fondsmarked’

De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.

Lundbeckfonden prioriterer hjerneforskning i ny uddelingsstrategi

Ny uddelingsstrategi fra Lundbeckfonden skal bringe Danmark ind i hjerneforskningens verdenselite og sikre udvikling af nye talentfulde hjerneforskere. Strategien lanceres i løbet af efteråret.

Det Nissenske Familiefond – uddelinger 2017

Det Nissenske Familiefond fortsætter med at øge de almennyttige uddelinger på bekostning af familieuddelingerne. Fra 2016 til 2017 er de almennyttige uddelinger mere end fordoblet og udgøre nu 2,2 mio. kr. Se listen over modtagere her.

Knud og Dagny Andresens Fond – uddelinger 2017

Knud og Dagny Andresens Fond uddeler til en række sociale og sygdomsbekæmpende ngo’er og foreninger. I 2017 uddelte fonden 2,6 mio. kr. Se listen over modtagere.

Eva og Henry Frænkels Mindefond – uddelinger 2017

Eva og Henry Frænkels Mindefond uddeler legater til støtte for lægevidenskabelig forskning inden for kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme. I 2017 bevilgede fonden 18 legater for 1,7 mio. kr. Se listen over de støttede forskningsprojekter her.2

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve