Storfonde lunkne overfor regeringens Forum for Forskningsfinansiering

Indirekte omkostninger ved fondsstøttet forskning er ved at være et så omfattende problem, at universiteterne risikerer at miste deres strategiske handlerum, mener regeringen. Derfor vil forskningsministeren nu etablere Forum for Forskningsfinansiering, hvor han vil invitere fonde og universiteter til at gå i dialog om at finde fælles løsninger. Men agendaen for forummet får en lunken modtagelse af storfondenes bestyrelsesformænd.

Augustinus Fonden – gamle instrumenter i unge hænder

Interview-stafetten besøger denne gang en fond med dybe, klassiske rødder. Direktør Frank Rechendorff Møller fortæller om Augustinus Fondens arbejde for at bevare en fælles kulturarv - og for at gøre den levende. For eksempel ved at låne gamle mesterinstrumenter til talentfulde unge musikere. Om kunstens og kulturens nytteværdi. Og om spændingsfeltet mellem den traditionelle mæcenrolles tilbagetrukne diskretion og tidens krav om legitimering gennem åbenhed og kommunikation. Depechen sendes videre til en mand, som står i spidsen for en større transformationsproces - Jesper Mailind i LEO Fondet.

MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Erling Bonnesen, (V) går nu ind i sagen om Fyn-Langelands Fond, som ikke kan få Civilstyrelsens tilladelse til at dele resterne af fondens formue ud til formålet. ”Det handler ikke kun om en enkelt sag, det er den generelle administrative linje, der er for stram,” siger han. Fondslovens regler om opløsning bør laves om, mener professor i fondsret.

Trygfonden og Lauritzen Fonden: Effektmåling handler om ansvarlighed – men er...

Onsdag den 7. februar 2018 afholder Dansk Industri et seminar om effektmåling og evaluering af danske fondes uddelinger. Hos Trygfonden har man længe arbejdet med effektmåling, mens man hos Lauritzen Fonden i fremtiden vil gøre det til en prioritet. Effektmåling er et spørgsmål om ansvarlighed, men er ikke altid relevant, lyder det fra begge fonde.

Bikubenfonden: “Vi har smurt smørret for tyndt ud”

I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi hører vi om Bikubenfondens bevægelse væk fra den traditionelle måde at uddele fondsmidler på til en tilgang, der minder om tænketankes. Det betyder blandt andet, forklarer direktør Søren Kaare-Andersen, at fonden fremover vil modtage færre ansøgninger for i stedet at opsøge mulige løsninger på konkrete udfordringer i samfundet, som fonden ønsker at være med til at løse. Potentielle ansøgere og samarbejdspartnere får også nogle råd med på vejen.

JUC lancerer årlig fondskonference

Den juridiske kursus- og netværksvirksomhed, JUC, afholder til maj sin første konference for erhvervsdrivende fonde, fondsrådgivere og fondsmyndigheder. Skatteministeren, chefen for fondstilsynet, et fondssagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet samt en række fonde og store rådgivningshuse er på talerlisten. Konferencens formål er at danne ramme for et årligt samlingspunkt for fondsinteressenter.

Nordea-fonden udvider staben

Nordea-fonden har brug for flere medarbejdere og søger i øjeblikket to projektkonsulenter og en administrativ medarbejder.

Rekordår i Villum og Velux fondene

År 2017 var et rekordår i Villum Fonden og Velux Fonden. De samlede uddelinger var de højeste i fondenes historie. Bevillingsprocenten steg, og fondenes samlede støtte til dansk forskning var næsten 50 pct. større end året før.

Industriens Fond ekspanderer

Industriens Fond skal uddele flere penge og udvider derfor sekretariatet med to nye medarbejdere.

CBS får støtte til professorat i erhvervsfonde

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden etablerer CBS et professorat i erhvervsdrivende fonde.

Industriens Fond inviterer til tema-møder

Industriens Fond er klar med et nyt call om Globale Alliancer.

Villum Fonden ansætter prorektor fra KU

Thomas Bjørnholm bliver ny forskningsdirektør i Villum Fonden.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve