Markant lønefterslæb i Danmarks største fonde

Bestyrelserne i Danmarks største virksomheder tjener i gennemsnit mere end dobbelt så meget som bestyrelserne i de største fonde. Det kan blive et problem på sigt, siger førende forsker på området, professor Steen Thomsen. Han mener blandt andet, at fondsmyndighederne er blevet løntrykkende for fondene. Det store spørgsmål er, om forskellen i ansvar og indsats mellem virksomhedernes og fondenes bestyrelser modsvarer løngabet.

Festival-brand trækker flere fondsmidler til Rosklide

Om fem måneder er Roskildes festival-brand udvidet for i alt 150 millioner fra fonde Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-værdi er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.

Fire nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Medlemskredsen i Fondenes Videnscenter er udvidet med tre erhvervsdrivende fonde og en ikke-erhvervsdrivende fond.

Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har landets fonde og filantropiske foreninger betalt over 4 milliarder kr. i skat. Hvis man fjernede fondenes fradrag for almennyttige uddelinger ville statens skat­te­pro­ve­nu kunne øges med 1,5 mia. kr. Men det ville koste det samme på uddelingerne. ”Det finder regeringen på ingen måde er den rigtige vej at gå,” siger skatte­minister Karsten Lauritzen.

Advokater kortlagde Civilstyrelsens praksis

Hvor mange sager om ligestillede uddelingsformål har Civilstyrelsen egentlig afgjort? Og har fondsmyndighedens praksis været konsistent over årene? Det er nogle af de spørgsmål, som...

Herning-fond beskyldes for at blæse på fredningsloven

– Baseret på artikel i Jyllands-Posten d. 22.8.2018 Med støtte fra Ege Fonden har Midtjysk Skole- og Kulturfond gennemført en omfattende re­no­ve­ring af den fredede...

Erik Darre indtræder i Velux Fonden

Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.

Sorø-fond efterlyser flere lokale ansøgninger

Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve