Annonce

Spektrum Fondsmæglerselskab

Folkeskolen er mættet af fondsprojekter

Folkeskolen er ved at nå mætningspunktet for fondsprojekter på visse områder. Da mange fonde satser på de samme områder, er fondene nogle steder en belastning for skolerne, mener forsker. Danmarks Lærerforening er bekymret over udviklingen, og efterlyser politisk stillingtagen og styring af fondsmidlerne. Foreningen opfordrer til debat om, hvordan fondene egentlig påvirker folkeskolen.

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Danske Forvaltning har rådgivet flere af konge­hu­sets almen­nyttige fonde til kun at købe bankens egne investe­rings­pro­duk­ter, selvom produk­terne er både dyrere og har givet dårli­gere afkast end resten af mar­kedet. Almen­nyttige fonde kan ikke regne med uvildig råd­giv­ning fra deres bank, siger professor.

Partnerskab skal sikre næste generation af Foreningsdanmark

Fremfor en klassisk donation valgte Tuborgfondet i sidste måned at indgå strategisk partnerskab med Dansk Ungdoms Fællesråd under over­skrif­ten ’Alle unge med i fællesskabet’. Part­ner­skabs­mo­del­len skal sikre, at projektet ikke alene begrænser sig til et mål om øget medlemstal i foreningerne.

Erhvervsstyrelsen afviser at hæve aldersgrænsen i BRFfonden

Erhvervsstyrelsen fastholder sin praksis og afviser BRFfondens ønske om at hæve aldersgrænsen på 67 år. BRFfondens bestyrelse har dog fået dispensation til at lade et be­sty­rel­ses­med­lem fortsætte en ekstra periode i bestyrelsen.

Fondsprojekter strømmer til skolerne

Skoler og elever er populære mål for fondenes uddelingsmidler. Nye initiativer og projekter opstår i stort omfang fra fondssektoren, som ønsker at bidrage til bedre undervisning og læring i landets grundskoler. Se eksempler på de mange projekter her.

Fondenes Videnscenter har ansat to nye medarbejdere

Sekretariatet i Fondenes Videnscenter bliver fra 1. oktober udvidet med en kommunikationschef og en senioranalytiker med indgående kendskab til den danske fondssektor.

Ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden

Tommy Thomsen bliver fra årsskiftet ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden.

Ny projektchef i Østifterne

Camilla Dolberg Schmidt tiltræder som projektchef i Østifterne.

400 ansøgninger til 2. årgang af Villum Experiment

Villum Fonden har for anden gang uddelt støtte til tekniske og naturvidenskabelige, eksperimenterende forskningsidéer.

Østifterne – uddelinger 2017

Østifterne uddelte i 2017 for 10,2 mio. kr. til en lang række ngo’er, frivillige organisationer og andre indsamlende organisationer i hele landet. Se listen over modtagerne her.

Fyn-Langelands Fond – uddelinger 2017

Fyn-Langelands Fond bevilgede i 2017 penge til 16 modtagere i det fynske kulturliv. Fonden, der kæmper med svindende afkast på formuen, uddelte i alt 420.000 kr.

Fionia Fond – uddelinger 2017

Fionia Fond har i 2017 uddelt 3,4 mio. kr. fordelt på tre overordnede uddelingsområder. Sport/Event: 1,5 mio. kr., Sociale Aktiviteter: 1,6 mio. kr. og kultur: 340.000 kr. Se mod­ta­gerne af bevillingerne her.

ABONNÉR

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche: abonnér på Nyheds­brevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve