Nyhedsbrev 2017 #22

19. december

Kære læser

Vi ønsker god læselyst og ser frem til at vende tilbage med nye under­sø­gel­ser og nyheder i det nye år.

I januar måneds nyhedsbreve ser vi blandt andet nærmere på, hvordan de 98 kommuner arbejder på at skaffe private fondsmidler til kom­mu­na­le projekter.

Vi ser nærmere på lovkravet om, at erhvervsfonde skal redegøre for de­res uddelingspolitik, og vi søger svar på, hvorfor der stadig er fonde, der ikke forholder sig til anbefalingerne om god fondsledelse.

Desuden præsenterer vi en opgørelse over de seneste fire års udvikling i uddelingerne i en række væsentlige fonde og analyserer hvilke stifter-typer, der har æren for den kraftige stigning i de filantropiske bidrag til samfundsudviklingen.

God ferie!
Redaktionen på Danmarks Fonde

Abonnér

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche:
abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Nyhedsbreve 2018

Nyhedsbreve fra 2017

Nyhedsbreve fra 2016

Abonnér

Hold dig opdateret om den danske fondsbranche:
abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde