Tegn et abonnement

1 brugerlicens koster 500 kr. pr. kvartal (ekskl. moms)

  • Nyheds­brev hver an­den uge
  • Én bruger­licens til danmarks­fonde.dk – med fuld ad­gang til artik­ler og ana­lyser, her­under lø­ben­de op­date­ringer af 'Bran­chen i tal'

5 brugerlicenser koster 1.600 kr. pr. kvartal (ekskl. moms)

  • Nyheds­brev hver an­den uge
  • Fem per­son­lige bruger­­licenser til dan​marks​fon​de​.dk – med fuld ad­­gang til artik­­ler og ana­­lyser, her­­under lø­bende op­­date­­ringer af 'Bran­­chen i tal'

Fonds- & firmaabonnement

Kon­takt os for at få et til­bud på et sam­let fonds-, virk­som­heds- el­ler ip-abon­­ne­­ment.

Få et til­bud

Om Danmarks Fonde

Dan­marks Fon­de er et uaf­hæng­igt net­me­die om den ud­de­len­de fonds­bran­che. Vi for­mid­ler ny­he­der og bag­grund om ak­tø­rer, drift, ram­me­vil­kår, dona­tio­ner og det fi­lan­tro­pis­ke fonds­mil­jøs ind­fly­del­se i sam­fund­et.

Læs me­re om os her.