DI: Det skal være attraktivt at etablere erhvervsfonde

Danmarks 1360 erhvervsfonde har stor værdi for samfundet – både som ejere af virk­som­heder og i kraft af deres almennyttige uddelinger. Men siden en ændring i skat­te­reglerne i 1998 er der ikke blevet oprettet nye store fonde. Den udfordring var omdrej­nings­punktet på tirsdagens konference, Fondenes Dag. “Målet er helt klart, for os her i Dansk Industri: at det skal være attraktivt at etablere og drive fonde i Danmark,” siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri, der arrangerede konferencen.

Flemming Besenbacher sidder i den arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en konkret model for succession til erhvervsdrivende fonde. På Fondene Dag løftede han sløret for sin egen holdning til en attraktiv fremtidig fondsmodel. Flem­m­ing Be­sen­ba­cher sid­der i den ar­bejds­grup­pe, der skal…