Netværket af direktører fra de strategisk arbejdende fonde udvider i øjeblikket både i bredden og i dybden. Flere fonde bliver repræsenteret i netværket (se listen under artiklen). Samtidig har en række direktører på det seneste tilkendegivet deres holdning om, at der er behov for et mere formaliseret samarbejde mellem de filantropiske fonde, som blandt andet kan varetage fondenes fælles interesser.

I øjeblikket undersøger en arbejdsgruppe under fonds­direk­tør­net­værket mulighederne for at etablere en brancheorganisation. Det fortæller et af arbejdsgruppens medlemmer, fonds­direk­tør Steffen Nørgaard i seneste udgave af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde interviewstafet:

”Jeg er klart tilhænger af, at samarbejdet udvikler sig, og personligt ser jeg gerne en decideret brancheforening, idet dette vil sikre mig samme information som fonde tæt på København, politikere, Folketinget m.v. Der har hidtil været en vis modstand mod at afgive magt til en fælles organisation. De større fonde har altid selv kunnet møde op hos ministeren, hvis der var problemer. Men der er lang vej fra København til Aalborg, og derfor vil det være guld værd for Spar Nord Fonden og andre mellemstore og mindre fonde, hvis vi udvikler en bran­che­forening, som kan sikre os den samme information og bedre påvirknings­muligheder,” siger direktør i Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard.

Også Villum og Velux Fondene, foreningen Realdania, Lundbeckfonden, Tuborgfondet, Novo Nordisk Fonden samt A. P. Møller Fonden er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Afhængig af de store fondes initiativ

I dag har hverken politikere eller andre interessenter et sted, hvor de kan henvende sig for at få fakta og holdninger fra fondene. En af flere konsekvenser er, at fondene står i den efter danske forhold usædvanlige situation, at de ikke er høringspart, når ministerier sender nye lovforslag på fondsområdet i høring.

Arbejdsgruppen forventes at fremlægge sine forskellige scenarier og anbefalinger til det samlede fondsdirektørnetværk i løbet af oktober måned. Steffen Nørgaards kollega i den lokalt forankrede Færchfonden håber også, at udfaldet bliver et mere formaliseret sam­arbejde.

”Jeg kan forstå, at Danmark sammen med Grækenland og Albanien er det eneste land, der ikke har en brancheorganisation for fonde. Jeg synes, at mindre fonde som os ville have rigtig god gavn af at poole nogle ressourcer og få en mere struktureret adgang til information, om hvad der foregår politisk og lovgivningsmæssigt, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvordan vi håndterer forskellige situationer. I dag er vi jo overladt til, at de større fonde mødes og beslutter sig for, hvad de synes, der skal ske. Så vi er afhængige af dem og deres initiativrighed,” siger direktør Martin Vang Hansen fra Færchfonden, som fokuserer sine uddelinger og filantropiske investeringer i Nordvestjylland.

Han understreger, at Færchfondens bestyrelse endnu ikke har taget stilling til, hvordan den vil forholde sig til de kommende oplæg fra direktørarbejdsgruppen.

”Men jeg vil i hvert fald foreslå min bestyrelse, at vi indgår i et mere formelt samarbejde, hvor vi betaler for adgang til viden, ressourcer og fælles drøftelser med myndigheder mv. Fremfor at vi på frivillig basis overlader beslutningerne til de større fonde. Så jeg synes bestemt også, at en brancheorganisation er relevant,” siger Martin Vang Hansen.

Med samfundsgavnlige uddelinger for op til 16 mia. kr. om året indtager de danske uddelende fonde en stadig mere væsentlig position i samfundet. Dertil kommer, at de erhvervsdrivende fonde er stabile ejere bag betydningsfulde selskaber i dansk erhvervsliv.

Det er dog usikkert, hvor hurtigt det kommer til at gå med udviklingen af formelle strukturer, der kan repræsentere fondsverdenen i forhold til lovgiver, myndigheder og de mange grupper i samfundet, som ønsker, at fondene skal træde til med flere penge på netop deres interessefelt.

“En mulighed kunne være at lave et videncenter, som kunne indsamle viden og være et godt talerør for fondene. Det kunne blandt andet være med til at formidle fondenes for­skel­lig­heder,” siger Steffen Nørgaard i Nyhedsbrevet Danmarks Fondes interviewstafet.

Som direktør for en fond, der har udviklet sig fra en rent lokalt støttende fond til at blive mere strategisk og landsdækkende, har han haft stor gavn af samarbejdet i fonds­direk­tør­netværket.

”Det har været meget positivt for Spar Nord Fonden, at jeg blev inviteret med ved opstarten af fondsdirektørnetværket. Et netværk, hvor der er et fantastisk samarbejde med information til hinanden om hvad der sker på fondsområdet i ind- og udland, strategier i de enkelte fonde og deling af viden,” siger han.

Samme oplevelse har Martin Vang Hansen, der for knap to år siden kom til Færchfonden fra en stilling som vicedirektør i statens Vækstfonden.

”I første omgang er det videndeling, eksempelvis om hvad der foregår lovgivningsmæssigt. Vi er jo så lille en organisation, så vi har ikke ressourcer til at også at følge med i, hvad der er på vej igennem det politiske system, som er det, der er vores største udfordring. Her kan vi drage nytte af de større fonde, som har flere ressourcer. Derudover kan vi dele erfaring om, hvordan vi forholder os til soft law og good governance. Så for mig har direktørnetværket været forum for videndeling, som jeg har nydt at være en del af,” siger Martin Vang Hansen.

Ikke konkurrenter

Ud over de konkrete overvejelser om at et dybere samarbejdet i fondsdirektørnetværket, bliver kredsen af deltagende fonde også større for tiden. For nylig kom direktør for Leo Fondet, Jesper Mailind, med i direktørnetværket og også Hempel Fonden er indtrådt i net­værk efter Anders Holm tiltrådte som ny direktør i fonden i maj måned. Som ny i branchen har han endnu kun deltaget i ét netværksmøde, men han mener, at det er naturligt, at direk­tø­rer mødes og videndeler og drøfter ting af fælles interesse.

”Da jeg startede for nogle måneder siden, inviterede jeg mig selv på kaffe hos mange af mine nye direktørkollegaer. Her har jeg kun oplevet en åben dør og en stor velvillighed til at drøfte, hvordan de arbejder, og hvordan vi kan samarbejde fremadrettet. Hele fondsverdenen har jo været igennem en stor professionaliseringsproces de seneste fem-ti år, og her kan vi afgjort lære af hinanden. Det gode ved denne branche er, at vi jo ikke er konkurrenter – måske endda tværtimod,” siger han og giver eksempler på, hvordan han og fonden samarbejder med de andre fonde:

”Jeg videndeler med de andre direktører om mange af de ting, der løbende kommer op. Det kan være inden for administration, hvor vi er ved at modernisere den måde, vi arbejder på. Det er også inden for uddelinger, hvor vi har samarbejdet med andre om at realisere pro­jek­ter, som ikke ellers vil kunne blive realiseret af en fond alene. UNLEASH er blot et eksempel herpå. At vi er driftspartner for Mary Fonden, som gør, at vi har kontorfælleskab med dem her i vores hovedsæde er et andet eksempel på samarbejde,” siger Anders Holm.

Fonde i direktørnetværket

Fonde i direktørnetværketDeltagende direktørArbejdsgruppe
A. P. Møller FondenHenrik Tvarnørepræsenteret
Augustinus FondenFrank Rechendorff Møller
BikubenfondenSøren Kaare-Andersen
Bitten og Mads Clausens FondPer Have
CarlsbergfondetFlemming Besenbacher (bestyrelsesformand)
Det Obelske FamiliefondMichael Bjørn Nellemann
Egmont FondenHenriette Christiansen
Elsass FondenPeter Lindegaard
FærchfondenMartin Vang Hansen
HelsefondenHanne Jervild
Hempel FondenAnders Holm
Industriens FondMads Lebech
Knud Højgaards FondDitlev Fløistrup
Lauritzen FondenInge Grønvold
Lego FondenKurt Carstensen, der er Chief Financial Officer i KIRKBI, repræsenterer LEGO Fonden
Leo FondetJesper Mailind
LundbeckfondenLene Skolerepræsenteret
Margot og Thorvald Dreyers FondBo Rygaard
Nordea-fondenHenrik Lehmann Andersen
Novo Nordisk FondenBirgitte Nauntofterepræsenteret
Ny CarlsbergfondetKarsten Orht (bestyrelsesformand)
Poul Due Jensens FondChristian Hartvig
RealdaniaJesper Nygårdrepræsenteret
Spar Nord FondenSteffen Nørgaardrepræsenteret
Trygfonden (Tryghedsgruppen)Gurli Martinussen
TuborgfondetAnne-Marie Skovrepræsenteret
Villum FondenLars Hansenrepræsenteret
Velux FondenAne Hendriksenrepræsenteret
Aage og Johanne Louis-Hansens FondChristine Wiberg-Lyng
Aage V. Jensens NaturfondAnders Skov
Noter
  • Fondene i kolonnen 'Arbejdsgruppe' har også en direktør eller en anden repræsentant placeret i den arbejdsgruppe, som undersøger muligheden for et mere formaliseret samarbejde i fondsbranchen.
  • Fondsdirektørnetværket er et uofficelt netværk, der sekretariatbetjenes med hjælp fra Bikubenfonden. Men da ingen udtaler sig på vegne af hele netværket, er det ikke muligt at få oplyst en medlemsliste. Der kan derfor være enkelte fonde, som er repræsenteret i netværket, men ikke fremgår af listen.