Direktørnetværk forhandlede mindre bøvlet fondsstatistik igennem hos ministerier

Fondenes direktørnetværk satte sidste år hælene i overfor tre ministerier, der ønskede de­tal­jerede tal om fondsbevillingerne. I dialog med fondene er der nu skabt en bredere og mindre bureaukratisk model for indberetninger. Den 30. juni dokumenterer Danmarks Statistik for første gang danske fondes uddelinger fordelt på en række områder. ”Men der er tale om indberetninger, der ikke skaber værdi, men er tomme kalorier i forhold til fondenes uddelingsaktiviteter,” lyder kritikken fra Industriens Fond.

Fondsstatistik

Ef­ter godt et års for­sin­kel­se præ­sen­te­rer Dan­marks Sta­ti­stik om få uger den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over dan­ske…