Eva­lu­e­ring spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, si­ges det of­te i fonds­sek­to­ren. Og iføl­ge…