Effektmåling: Nøglekompetence eller gøgeunge?

Fondenes samfundsrolle er i forandring, og derfor bliver evaluering og effektmåling en ny nøglekompetence hos fondene, forudser konsulenthuset Deloitte ved partner Michael Hjort­lund. Evalueringsekspert Peter Dahler-Larsen peger dog på, at evaluering ikke er et neutralt redskab.

Effektmåling "Jeg er ik­ke over­dre­vent op­ti­mi­stisk i for­hold til…