Effektmåling: Nøglekompetence eller gøgeunge?

Fondenes samfundsrolle er i forandring, og derfor bliver evaluering og effektmåling en ny nøglekompetence hos fondene, forudser konsulenthuset Deloitte ved partner Michael Hjort­lund. Evalueringsekspert Peter Dahler-Larsen peger dog på, at evaluering ikke er et neutralt redskab.

Effektmåling “Jeg er ikke over­dre­vent optimistisk i forhold til teknologiens muligheder for at løse de to grundlæggende pro­ble­mer i effektmåling: Måles der egentlig på den rigtige effekt? Og er effekten grund­læg­gen­de skabt af...