Ekspert: Politisk debat uundgåelig, når fonde finansierer verdensmåling i Danmark

En række fonde går sammen om at gøre FN’s verdens­mål konkrete i Danmark ved i fæl­les­skab at finansiere et nyt evalue­rings­red­skab. Redskabet skal vise, om Danmark be­væ­ger sig tættere på verdens­målene og bruges af blandt andre Folke­tinget til at lave kon­kret politik. En evalue­rings­ekspert vurderer derfor, at red­skabet bliver gen­stand for poli­tis­ke kon­tro­ver­ser.

FN's verdensmål – debat “Man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at for­skel­li­ge…