Flere fonde vil genoverveje støtten til intensive læringsforløb

Danske fonde støtter eller står bag en række såkaldte intensive læringsforløb. Forløbene har til formål at give udsatte børn og unge et fagligt løft. Men ifølge flere forskere inden for skole- og uddannelsesområdet kan de intensive læringsforløb på længere sigt mu­lig­vis have en negativ effekt på deltagernes faglige niveau. Flere fonde fortæller nu, at de vil genoverveje støtten til de intensive læringsforløb, hvis en positiv langtidseffekt ikke kan dokumenteres.

Blyant med knækket spids

Bi­ku­ben­fon­den er en af de fon­de, der har valgt at støt­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for ud­sat­te børn og un­ge. Fon­den…