Flere forskere: Intensive lærings­forløb kan virke mod hensigten

I de senere år har danske fonde igangsat eller støttet en række såkaldte intensive læ­rings­for­løb for udsatte eller fagligt svage børn og unge. Formålet med de intensive læ­rings­forløb er at løfte deltagernes faglige niveau for at ruste dem bedre til at tage en ung­doms­ud­dan­nelse. Men ifølge en række eksperter kan de intensive læringsforløb mu­lig­vis virke mod hensigten.

Intensiv læring “Man kan risikere, at håbet slukkes hos nogle af de her...