Folkeskolen er mættet af fondsprojekter

Folkeskolen er ved at nå mætningspunktet for fondsprojekter på visse områder. Da man­ge fonde satser på de samme områder, er fondene nogle steder en belastning for sko­ler­ne, mener forsker. Danmarks Lærer­forening er bekymret over udviklingen, og ef­ter­lyser politisk stilling­tagen og styring af fonds­midlerne. Foreningen opfordrer til debat om, hvor­dan fondene egentlig påvirker folkeskolen.

Hovedet i Havet Nor­dea-fon­den har støt­tet for­mid­lings­pro­jek­tet ”Ho­ve­d­et…