Her står fondene efter kritik af nationale tests

En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kun­ne være mere præcise, er de ikke enige om konse­kven­serne for de fonds­finan­sierede ind­sat­ser.

Nationale test – sæt to streger “Fon­de­ne skal ta­ge re­sul­ta­ter­ne op igen og på bag­grund…