Ny digital platform vil skabe viden om fondes resultater

En ny digital platform for fonde og bevillingsmodtagere vil gøre det lettere at følge op på resul­ta­ter­ne af fondenes udde­linger. Ambi­tionen er at forbedre arbejdet med afrap­porte­ring og forhindre, at fonds­sekre­taria­ter og bevil­lings­mod­ta­gere drukner i opga­ven. Par­ter­ne bag plat­for­men inviterer nu til et seminar om ‘den gode afrap­por­tering’.

Afrapportering “Det er jo en ny dags­or­den hos man­ge fon­de, at vi skal…