Nye studier: Intensive læringsforløb har fortsat kun svage effekter

To nye evalueringer fra Trygfondens Børneforskningscenter viser ingen tydelig positiv ef­fekt af intensive lærings­forløb, og begge peger også på mulige negative effekter af for­lø­be­ne. Der er nu behov for at stoppe op og diskutere, hvordan intensiv undervisning skulle kunne skabe de forandringer, som lang­varig almindelig skole­gang ikke er i stand til, me­ner forsker fra Danmarks Pæda­gogiske Universitet.

Intensive læringsforløb For før­ste gang i en dansk kon­tekst har for­ske­re…