Alm. Brand barsler med ny ‘Trygfond’

Hovedaktionæren bag forsikrings­selskabet Alm. Brand barsler så småt med en pendant til Trygfonden. Fore­ningen Alm. Brand af 1792 er begyndt at tjene penge, men formuen vil ikke blive brugt på kundekroner. Magten i den kunde­ejede forening er fastlåst i et næs­ten selv­sup­ple­rende repræ­sen­tant­skab, der har sat ca. 400.000 medlemmer uden for ind­fly­delse. Situationen minder om Trygheds­gruppen i forrige årti, og der er brug for et medlems­oprør, mener fhv. bank­direktør Jørn Astrup Hansen, der stod i spidsen for op­rø­ret i Tryg i anden halvdel af 00’erne.

Alm. Brand Domicil - Midtermolen Jeg mener, at medlemmerne i foreningen burde kræve, at...