Analyse: Filantropisk magt kan puste liv i finansdemokratier

Demokratiet har trange kår i flere af de medlemsstyrede foreninger, der har overtaget mil­liardstore aktiver fra den finansielle sektor. Men der er også lyspunkter for de med­lem­mer, der ønsker indflydelse på forening­ernes almennyttige uddelinger på i alt 1,5 mia. kr. Det viser Nyheds­brevet Danmarks Fondes demo­krati­måling i syv finans­demokratier, som opnår en gen­nem­snitlig score på 4,5 ud af 11 mulige demo­krati­point. Bedst står det til i Tryg­fonden og Norliv. Helt i bund ligger Fore­ningen Alm. Brand, der til­syne­ladende har begravet medlems­demokratiet. Imellem ligger Born­holms Brand, Østifterne, Real­dania og Fore­ningen LB. Snart kommer flere ud­delings­mil­lioner i spil, og dermed lurer flere kampe om den filan­tro­piske magt.

Nyhedsbrevet Danmarks Fondes Demokratimåling Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har undersøgt de demokratiske...