Digitale valg eller valgmøder: ”De unge gider ikke møde op for en god middag”

Fra pseudo-demokrati til moderne digitalt medlemsstyre. Fire ud af syv medlemsstyrede filantropiske foreninger afholder repræsentantskabsvalg på fysiske valgmøder. Men der hvor valgdeltagelsen ligger højest er i Tryghedsgruppen (Trygfonden) og i fore­ning­en Nor­liv, som bruger digitale valg. Det fremgår af Nyhedsbrevet Danmarks Fondes de­mo­krati­må­ling. ”Hvis man ønsker at få de yngre medlemmer i spil, så nytter det ikke med valgmøder, for de unge gider ikke dukke op for en god middag,” siger Cathrine Riegels Gudbergsen, der er valgt ind repræsentantskabet i tre af de syv foreninger.

Digitale valg "Vi an­ven­der di­gi­ta­le af­stem­nin­ger på grund af…