Elektriker sejrer ved kampvalg i Realdania

Foreningen af danske ejendomsejere, Realdania, får nu en elektriker blandt med­lem­mer­ne af det 109 mand store repræsen­tant­skab. En selvopstiller og tre af bestyrelsens kan­di­da­ter blev valgt til repræsen­tant­skabet, da ca. 450 gæster var til valgmøde i Fredericia.

Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania) Re­al­da­nia holdt tirs­dag den 23. ok­to­ber valg­mø­de i…