Første år med uddelinger og bonus i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har aflagt første regnskab efter et år, hvor foreningen tog hul på de almennyttige uddelingsaktiviteter. Samtidig blev der plads til at give 204 mio. kr. i kontant medlemsbonus.

I 2018 ud­del­te Vel­liv For­e­nin­gen 51 mio. kr til pro­jek­ter, der for­bed­rer dan­sker­nes men­tale sund­hed gen­nem ind­sat­ser mod…