Foreningen NLP klar med almennyttig strategi mod stress

En femtedel af afkastet på Foreningen NLPs 8 mia. kr. store formue skal blandt andet gå til indsatser mod det stigende antal stress-sygemeldinger. Foreningen opbygger nu et mindre sekretariat og vil både donere til enkeltprojekter og indgå strategiske samarbejder med arbejdsmarkedsrepræsentanter, forskere og organisationer, der arbejder med mental sundhed i arbejds- og seniorlivet.

For­e­nin­gen NLP (FNLP), der i au­gust 2015 blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen, har nu af­kla­ret sit ek­si­sten­ti­el­le stå­sted og…