Gæmelke: Norliv fastholder filantropisk kurs

Foreningen Norliv har sat sig for bordenden i Nordea Liv & Pension, og medlemmerne bliver i de kommende år eneejer af pensionsselskabet. Men det ændrer ikke på Norlivs almennyttige ambitioner, siger foreningens formand, Peter Gæmelke. I næste måned kæmper 49 kandidater om 26 pladser i foreningens besluttende myndighed, repræsen­tant­ska­bet.

Repræsentantskabsmøde, Foreningen Norliv 2017
“Jeg er ret sikker på, at der fortsat vil være meget stor opbakning til, at vi fortsat skal lave almennyttigt arbejde,” siger Peter Gæmelke, for­mand for Norliv.

”Vi vil helt bestemt fastholde beslutningen om at bruge 20 procent af overskuddet på mental sundhed.”

Det fastslår formand for Norliv, Peter Gæmelke efter foreningen via et nyt aktiekøb fik be­stem­mende indflydelse i medlemmernes pensionsselskab, Nordea Liv & Pension. Fore­ning­en ejer nu 70 pct. af de 330.000 medlemmers pensionsselskab.

Norliv er netop gået i gang med at implementere sin almennyttige strategi, som blandt andet har fokus på mental sundhed på arbejdspladser i den private sektor. Desuden er Norliv ved at forberede et digitalt ansøgningssystem og forventer at gå i gang med uddelingsarbejdet i lø­bet af foråret.

Og den plan bliver der, ifølge Peter Gæmelke, ikke ændret på. Heller ikke når Norliv, som en del af købsaftalen, i de kommende år overtager den sidste del af aktierne fra den hidtidige ejer Nordea A/B.

Dermed vender selskabet tilbage til sit oprindelige udgangspunkt som et kundeejet liv- og pensionsselskab, der ikke behøver at skabe overskud eller udbetale udbytte til sin ejer.

”Det er klart, at når nu vi investerer i pensionsselskabet, så skal overskuddet i størst muligt omfang komme kunderne til gode. Og bedre end hidtil. Men jeg er ret sikker på, at der fortsat vil være meget stor opbakning til, at vi fortsat skal lave almennyttigt arbejde,” siger Peter Gæmelke.

”Fordelingen kan naturligvis ændres af repræsentantskabet, men min indstilling vil være, at vi minimum uddeler 20 pct. til almennyttigt arbejde. For vores forberedende analysearbejde viser, at der er stort behov for at hjælpe danskere mellem 25 og 70 år med at være sunde og få et godt arbejdsliv,” siger han.

Formue skabt af kunder

Selv om foreningen Norliv fremover både kommer til at repræsentere alle ejerne og alle kund­er­ne i Nordea Liv & Pension, så bør man huske på, at foreningens formue også er skabt af mennesker, der ikke længere er kunder i selskabet, påpeger Peter Gæmelke.

”Der er jo en formue tilbage ud over den, vi investerer i selskabet, og den stammer både fra nuværende og tidligere kunder i selskabet. Derfor tror jeg det vil være klogt af os fortsat at bruge nogle af pengene til almennyttige formål,” siger han.

Det er også den holdning Peter Gæmelke vil stå for, når han sammen med 48 andre kan­di­da­ter stiller op til valg til Norlivs repræsentantskab. I perioden 27. februar til 12. marts kan om­kring 160.000 medlemmer stemme om hvilke kandidater, der skal besætte de 26 pladser, som er øremærket medlemmer fra de tre vestdanske regioner i repræsentantskabet. I alt er der 50 repræsentanter i foreningens øverste myndighed.

Fra den 19. februar kan medlemmerne læse mere om de 49 kandidater, og hvad de vil arbejde for. Her lægger foreningen nemlig præsentationer fra kandidaterne på hjemmesiden. Med­lem­mer­ne kan stemme direkte via et brev de modtager i deres e-Boks eller som post.

Se de 49 kandidater her.