Jesper Nygård, Realdania:
”Vi er ikke til for medlemmerne. Vi er til for almenvellet”

Med almennyttige uddelinger på 800 mio. kr. er Realdania den største filan­tropiske aktør blandt de syv foreninger i Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratiundersøgelse. Sam­ti­dig sidder foreningen på en egen­kapital på 22 mia. kr., som stammer fra de værdier, kund­erne har skabt i deres fælles­ejede real­kredit­forening. Realdania under­streger ofte, at forenings­demo­kratiet er funda­mentet i foreningens arbejde. Alligevel kommer bygge­fil­an­tro­pen kun ind på en 4.plads i demokratimålingen. Vi har talt med Realdanias direk­tør om fore­ning­ens medlemsdemokrati og spurgt, hvorfor med­lem­merne ikke har ind­flydelse på uddelings­politikken.

Jesper Nygaard (foto: Niels Hougaard) ”Der er jo det særlige ved vores forening, at vi ikke er...