Norliv åbner for ansøgninger til februar

Repræsentantskabet i Norliv har netop vedtaget en uddelingspolitik for foreningens al­men­nyt­tige indsats indenfor mental sundhed. Foreningen vil bl.a. støtte mindre og lo­ka­le indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. Udvælgelses­kriterier, an­søg­nings­skema og vejledninger ventes klar den 1. februar.

På et repræsentantskabsmøde har Foreningen Norliv netop vedtaget de tre fokusområder inden for den private sektor, der skal være omdrejningspunktet i foreningens indsats for at fremme danskernes mentale sund­hed.

”Foreningen Norliv har lagt tre rigtig gode spor ud for de almennyttige aktiviteter. Vi har ar­bejdet grundigt med at få belyst de største behov for indsatser og hvor, vi kan gøre en positiv forskel. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi nu kommer i gang med det almennyttige arbejde. Samtidig håber jeg, at vi vil få nogle gode ansøgninger og projektforslag, som har fokus på at forebygge negativ stress, depression og angst til fordel for mentalt overskud og sundhed,” siger formand i Foreningen Norliv, Peter Gæmelke i en pressemeddelelse efter foreningens repræsentantskabsmøde den 15. november.

For det første vil foreningen støtte mindre og lokale indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. For det andet vil foreningen støtte ny viden og formidling af bre­de­re indsatser. Det kan være de nye betingelser digitali­seringen, kommunika­tions­teknologien og ændrede ansæt­telses­former udgør for at forebygge mentale sundheds­udfordringer. Og ende­lig ønsker foreningen at støtte projekter, der fremmer mental sundhed på arbejds­pladserne i den private sektor i Danmark, oplyser foreningen i presse­meddelelsen.

Foreningen Norliv, der består af de ca. 330.000 pensionskunder i Nordea Liv & Pension, ved­tog sidste år en delstrategi for foreningens almennyttige aktiviteter. Siden har Det Nationale Forsk­nings­center for Arbejds­miljø gennem flere analyser identi­ficeret de målgrupper, hvor de fore­byggende indsatser vil have en betydelig effekt på den mentale sundhed.

Målgrupperne for de forebyggende indsatser bliver:

  • Små og mellemstore virksomheder
  • Lederne – i form af indsatser der tilbyder viden, støtte og redskaber
  • Unge og førstegangsansatte på arbejdsmarkedet.

Foreningen forventer at have kriterier, vejledninger og ansøgningsskemaer klar til ansøgere fra den 1. februar 2018.