Norliv åbner for ansøgninger til februar

Repræsentantskabet i Norliv har netop vedtaget en uddelingspolitik for foreningens al­men­nyt­tige indsats indenfor mental sundhed. Foreningen vil bl.a. støtte mindre og lo­ka­le indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. Udvælgelses­kriterier, an­søg­nings­skema og vejledninger ventes klar den 1. februar.

På et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de har For­e­nin­gen Nor­liv net­op ved­ta­get de tre fo­ku­s­om­rå­der in­den for den pri­va­te sek­tor,…