Østifterne frigør en milliard i filantropisk kapital

Foreningen Østifterne kan se frem til at uddele markant flere penge til lokale ildsjæle, skadeforebyggelse og humanitære hjælpeaktiviteter, hvis Forenet Kredit den 23. no­vem­ber giver grønt lys for salg af Nykredit-aktier til pensionsselskaber. Som led i aftalen ind­kasserer Østifterne godt en milliard kroner, og det kan blive en gevinst for fore­ning­ens medlemsdemokrati, når afkastet skal uddeles til de almennyttige formål.

Demokrati Di­rek­tør i Østif­ter­ne, Lars Suhr Ol­sen har en for­vent­ning…