Østifterne spaltes for at øge uddelingerne

Foreningen Østifternes milliardformue skal udskilles i en selvstændig almennyttig forening. Østifterne er medejer af Nykredit-koncernen og spaltningen sker for at undgå lagerbeskatning på Nykredit-aktierne, når Nykredit bliver børsnoteret. Østifterne forventer at øge uddelingerne markant fra det nuværende niveau på seks til ti mio. kr. om året.

Kun­der­ne i Nykre­dit For­sik­ring ud­del­te sid­ste år ot­te mil­li­o­ner kro­ner til 104 for­skel­li­ge vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter…