Trygfonden vil afværge et nyt seniorproletariat

Flere og flere seniorer er bekymrede for, om de får en værdig afslutning på arbejds­mar­ke­det. Og det er en velbegrundet bekymring, for Danmark står over for en af de hidtil mest omfat­tende samfunds­ændringer, påpeger Tryg­fondens forskningschef. Når pen­sions­alderen hæves i takt med levealderen, vil store grupper af ældre på arbejds­mar­ke­det komme i klemme i de næste årtier. Trygheds­gruppens repræsen­tant­skab har bedt Tryg­fonden sætte ind med en lang­sigtet indsats for det kom­mende senior­prole­tariat.

Fra skulpturen "Historiske Spor" af Jens Galschiøt Fra skul­p­tu­ren "Hi­sto­ri­ske Spor" af Jens…