Fonde og filantropi – et historisk rids og en nutidig debat

I anledning af fondenes dag giver Nyheds­brevet Danmarks Fonde et rids over filan­tro­pi­ens og de danske fondes historie og trækker desuden trådene op til debat­ten om fon­denes og filan­tropi­ens nutidige rolle i samfundet.

Filantropi "Or­det ‘filan­tro­pi’ be­ty­der jo or­dret ‘kær­lig­hed til…