Fondenes Videnscenter præsenterer 2019-handlingsplan

Fondenes Videnscenter præsenterede ved den netop afholdte generalforsamling centrets handlingsplan for 2019. Ifølge planen skal Fondenes Videnscenter både fortsætte sine eksisterende medlemsaktiviteter, udvikle nye services og arbejde for mere præcis viden om fondsområdet.

Fondenes Videnscenter – generalforsamling 2019 (foto: Claus Bjørn Larsen) Ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, 28. fe­bru­ar…