Civilstyrelsen klar med ny praksis

Fonds­myn­dig­heden i Civil­styrelsen har offent­lig­gjort hoved­linjer­ne i sin nye prak­sis om ud­deling­er til lige­stil­lede formål. Det sker efter Høje­ste­ret under­kendte styrel­sens hid­tidi­ge praksis.

Ci­vilsty­rel­sen har nu æn­dret sin prak­sis i re­la­tion til hånd­hæ­vel­sen af fonds­lo­vens § 29.

Det op­ly­ser sty­rel­sen på…