Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Opgaver fra flere og flere ressortområder blander sig i bunkerne hos de medarbejdere, der fører kontrol med landets cirka 11.000 fonde. ”Fondsmyndighederne er voldsomt underbemandede, og ordningen med revisorerne, der skulle være tilsynets forlængede arm, fungerer ikke,” vurderer fondsretsekspert.

Søren Bergenser "En del af pro­ble­met er, at man­ge af fon­de­nes rå­d­gi­ve­re…