Fondsmyndighed presset i knæ af nedprioritering

Civilstyrelsen nåede sidste år kun at løse godt halvdelen af de aftalte opgaver i resul­tat­kon­trak­ten. Særligt slemt står det til i fonds­kon­to­ret, hvor bunken med uaf­slut­tede fonds­sager voksede og sty­rel­sen var mere end 800 afgør­elser fra at nå sit mål. Med­ar­bej­der­ne var beor­dret til at lade fonds­sa­ger­ne ligge og hjælpe til med bun­ke­be­kæm­pel­se på områder med større poli­tisk be­vå­ge­nhed. ”Kor­tere sags­be­hand­lings­ti­der er en top­prio­ri­tet for den ny­star­tede direktør,” siger Justits­mi­ni­ster Søren Pape Poul­sen til Ny­heds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Fondssager – afventer/afgjort "Når der op­står en så lang sags­be­hand­lings­tids, så er…