Fondstilsyn udsteder stribevis af påbud efter uddelingskontrol

Fondstilsynets uddelings­kon­trol resul­terede sidste år i påbud til 10 pct. af de er­hvervs­dri­ven­de fonde. Langt stør­ste­de­len hand­le­de dog om le­ga­tar­for­teg­nelser. Tilsynet gav kun enkelte alvorlige påbud – bl.a. med krav om tilbage­be­taling af ulovlige ud­de­ling­er. Det for­talte kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, på JUC’s år­li­ge fonds­kon­fe­ren­ce, hvor hun også af­slø­re­de te­ma­et for dette års kon­trol­ind­sats.

Christine Maxner – JUC’s årlige fondskonference 2019 ”Vi har haft fo­kus på fon­de­nes ud­de­lin­ger, for­di vi af…